News:

Author Topic: ภาษีกับธุรกิจ SMEs  (Read 216 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline กองบรรณาธิการ

  • Mr. Smart
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2433
  • ความนิยม: +0/-0
    • View Profile
    • Smart Forums
ภาษีกับธุรกิจ SMEs
« on: September 05, 2019, 02:25:07 PM »
ภาษีกับธุรกิจ SMEs
สัมมนาภาษี เรื่อง ภาษีกับธุรกิจ SMEs

วิทยากรผู้ให้ความรู้
นายศุภชัย บำรุงศรี นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย และ
นายวุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์ นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย
วันที่ 22 เม.ย.2562
ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร


หลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนาอบรม วอล์คแรลลี่ WalkRally @MultiSmart Line@WalkRally
www.multi-smart.com www.walkrally.net www.training-th.com www.trainingsmart.net www.trainerthai.com
www.multi-smart.co.th www.walkrally.in.th