ข่าว:

Multi Smart Training - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
28
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,618
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,601
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
183
ออนไลน์มากที่สุด:
527 - ธันวาคม 02, 2019, 04:08:12 AM
ออนไลน์วันนี้:
238
เพจวิวทั้งหมด:
13,059,033
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
4.84
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.80
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.50
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
24
สมาชิกล่าสุด:
RfceatsSow
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
35.24
Male to Female Ratio:
13:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
3,092.36

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด


รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2019 80 126 152 527 1,726,105
ธันวาคม 2019 24 40 116 527 76,913
พฤศจิกายน 2019 22 35 36 254 152,703
ตุลาคม 2019 1 1 0 49 107,395
กันยายน 2019 3 4 0 47 129,724
สิงหาคม 2019 2 3 0 55 152,701
กรกฎาคม 2019 10 13 0 62 177,885
มิถุนายน 2019 0 0 0 96 198,439
พฤษภาคม 2019 5 5 0 84 202,197
เมษายน 2019 0 0 0 43 127,565
มีนาคม 2019 6 11 0 54 121,158
กุมภาพันธ์ 2019 5 12 0 58 126,814
มกราคม 2019 2 2 0 42 152,611
* 2018 80 122 0 170 1,418,793
ธันวาคม 2018 0 2 0 68 174,414
พฤศจิกายน 2018 0 1 0 170 145,921
ตุลาคม 2018 5 11 0 83 124,901
กันยายน 2018 3 3 0 36 74,009
สิงหาคม 2018 3 3 0 33 80,352
กรกฎาคม 2018 13 24 0 33 68,217
มิถุนายน 2018 11 17 0 38 87,561
พฤษภาคม 2018 17 21 0 42 132,632
เมษายน 2018 2 3 0 43 139,120
มีนาคม 2018 3 7 0 41 174,931
กุมภาพันธ์ 2018 18 25 0 43 103,649
มกราคม 2018 5 5 0 40 113,086
* 2017 60 90 0 69 987,421
ธันวาคม 2017 12 18 0 40 106,518
พฤศจิกายน 2017 21 32 0 41 77,921
ตุลาคม 2017 6 6 0 39 70,320
กันยายน 2017 2 2 0 69 88,839
สิงหาคม 2017 3 5 0 41 77,525
กรกฎาคม 2017 3 3 0 41 85,307
มิถุนายน 2017 1 2 0 37 76,942
พฤษภาคม 2017 1 3 0 43 103,647
เมษายน 2017 2 3 0 43 87,298
มีนาคม 2017 7 11 0 43 74,294
กุมภาพันธ์ 2017 1 1 0 41 62,321
มกราคม 2017 1 4 0 39 76,489
* 2016 14 22 0 110 1,227,250
ธันวาคม 2016 0 0 0 36 75,649
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 58 95,390
ตุลาคม 2016 0 0 0 110 122,567
กันยายน 2016 3 4 0 44 100,587
สิงหาคม 2016 3 4 0 53 84,746
กรกฎาคม 2016 2 4 0 53 112,449
มิถุนายน 2016 1 2 0 60 105,043
พฤษภาคม 2016 0 0 0 49 119,336
เมษายน 2016 0 0 0 39 100,459
มีนาคม 2016 3 3 0 38 104,525
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 44 94,210
มกราคม 2016 2 5 0 38 112,289
* 2015 32 47 0 76 907,107
ธันวาคม 2015 8 10 0 59 103,758
พฤศจิกายน 2015 3 3 0 34 78,379
ตุลาคม 2015 4 5 0 61 96,590
กันยายน 2015 5 11 0 76 68,653
สิงหาคม 2015 1 1 0 35 56,838
กรกฎาคม 2015 4 5 0 34 72,520
มิถุนายน 2015 0 0 0 34 66,152
พฤษภาคม 2015 0 0 0 31 65,911
เมษายน 2015 3 6 0 48 63,943
มีนาคม 2015 0 0 0 40 67,594
กุมภาพันธ์ 2015 2 3 0 38 78,428
มกราคม 2015 2 3 0 54 88,341
* 2014 45 70 0 344 1,074,885
ธันวาคม 2014 2 2 0 44 80,797
พฤศจิกายน 2014 2 2 0 50 78,129
ตุลาคม 2014 19 28 0 66 83,640
กันยายน 2014 7 12 0 49 81,936
สิงหาคม 2014 0 0 0 57 85,547
กรกฎาคม 2014 0 0 0 344 81,573
มิถุนายน 2014 5 7 0 70 92,417
พฤษภาคม 2014 2 2 0 89 104,586
เมษายน 2014 1 2 0 96 95,454
มีนาคม 2014 2 4 0 75 97,654
กุมภาพันธ์ 2014 4 10 0 74 90,162
มกราคม 2014 1 1 0 91 102,990
* 2013 41 64 3,207 122 1,606,946
ธันวาคม 2013 3 4 0 122 117,657
พฤศจิกายน 2013 0 1 0 85 143,766
ตุลาคม 2013 11 14 0 120 150,686
กันยายน 2013 5 8 0 85 129,140
สิงหาคม 2013 7 8 0 86 156,238
กรกฎาคม 2013 0 0 0 101 169,054
มิถุนายน 2013 0 0 0 67 118,351
พฤษภาคม 2013 2 3 59 71 120,864
เมษายน 2013 1 2 848 110 130,479
มีนาคม 2013 7 11 926 71 130,252
กุมภาพันธ์ 2013 0 2 616 67 108,468
มกราคม 2013 5 11 758 63 131,991
* 2012 44 81 7,059 127 1,575,359
ธันวาคม 2012 0 0 802 79 146,587
พฤศจิกายน 2012 2 4 837 94 157,341
ตุลาคม 2012 1 1 690 61 164,696
กันยายน 2012 0 0 558 72 120,581
สิงหาคม 2012 4 6 412 65 105,742
กรกฎาคม 2012 0 0 480 57 112,845
มิถุนายน 2012 2 2 530 110 118,333
พฤษภาคม 2012 2 2 550 127 119,525
เมษายน 2012 1 5 627 58 109,679
มีนาคม 2012 15 31 657 67 134,728
กุมภาพันธ์ 2012 9 16 532 84 143,120
มกราคม 2012 8 14 384 73 142,182
* 2011 358 599 4,373 172 1,332,818
ธันวาคม 2011 17 30 125 69 142,497
พฤศจิกายน 2011 23 45 124 157 140,996
ตุลาคม 2011 10 37 100 68 132,126
กันยายน 2011 24 56 131 68 118,998
สิงหาคม 2011 43 75 163 143 129,082
กรกฎาคม 2011 45 76 148 50 108,876
มิถุนายน 2011 43 54 421 172 112,541
พฤษภาคม 2011 28 37 491 71 87,352
เมษายน 2011 19 35 571 60 96,266
มีนาคม 2011 39 55 730 80 92,637
กุมภาพันธ์ 2011 10 14 689 58 80,784
มกราคม 2011 57 85 680 158 90,663
* 2010 750 1,209 5,101 215 852,558
ธันวาคม 2010 61 117 773 55 100,190
พฤศจิกายน 2010 64 120 950 71 106,530
ตุลาคม 2010 89 130 1,186 54 98,296
กันยายน 2010 84 135 643 48 77,977
สิงหาคม 2010 53 69 490 51 72,794
กรกฎาคม 2010 87 141 302 58 67,841
มิถุนายน 2010 72 121 228 50 52,315
พฤษภาคม 2010 48 62 156 51 60,156
เมษายน 2010 30 47 111 48 48,142
มีนาคม 2010 46 85 86 49 56,985
กุมภาพันธ์ 2010 50 72 93 47 59,620
มกราคม 2010 66 110 83 215 51,712
* 2009 540 815 534 62 335,784
ธันวาคม 2009 86 133 77 36 45,939
พฤศจิกายน 2009 84 125 44 32 49,822
ตุลาคม 2009 48 76 59 52 34,076
กันยายน 2009 46 66 29 44 26,962
สิงหาคม 2009 48 94 49 22 31,595
กรกฎาคม 2009 35 45 49 29 24,585
มิถุนายน 2009 30 44 54 24 29,777
พฤษภาคม 2009 32 34 67 18 24,908
เมษายน 2009 11 23 27 62 17,589
มีนาคม 2009 30 41 21 15 13,999
กุมภาพันธ์ 2009 50 76 21 14 18,625
มกราคม 2009 40 58 37 47 17,907
* 2008 76 117 20 15 14,007
ธันวาคม 2008 42 55 16 15 11,352
พฤศจิกายน 2008 13 28 1 6 2,655
ตุลาคม 2008 1 1 0 4 0
กันยายน 2008 2 6 0 4 0
สิงหาคม 2008 0 0 0 3 0
กรกฎาคม 2008 4 4 1 4 0
มิถุนายน 2008 3 3 0 10 0
พฤษภาคม 2008 11 20 2 4 0