กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 10
31

แนะนำวิธีการใช้ปัตตาเลี่ยน สำหรับมือใหม่จร้า https://www.facebook.com/watch/?v=1760007257639344
32
สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

“รู้ไหมบ้านเมืองอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะคนไทยยัง “ให้” กันอยู่”
 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 จากการสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
 
 🌎 www.chaipat.or.th
 #มูลนิธิชัยพัฒนา #chaipattana #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #โควิด19 #covid19
33
General Discussion / ไทยรู้สู้โควิด-19 - สสส.
« กระทู้ล่าสุด โดย กองบรรณาธิการ เมื่อ เมษายน 23, 2020, 02:55:52 PM »
สสส. ชวนส่งต่อคลิปที่จะสร้างกำลังใจ และรอยยิ้ม
แม้ในวิกฤติโควิด-19 เรายังเห็นความร่วมมือของคนไทยที่ช่วยกันรับผิดชอบ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปให้ได้..เราจะผ่านมันด้วยกัน #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม #ไทยรู้สู้โควิด #สสส
34
General Discussion / 22/4/63 - ประชาชนเครียด รัฐดูแลอย่างไร ?
« กระทู้ล่าสุด โดย กองบรรณาธิการ เมื่อ เมษายน 22, 2020, 02:53:31 PM »
ประชาชนเครียด รัฐดูแลอย่างไร ?

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ #สู้ไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ

35


การแถลงข่าว
จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค.
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 22 เมษายน 2563


รับฟังเสียงการแถลง
ได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
F.M. 92.5 MHz. และ A.M. 891 KHz.


36


การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19
จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 22 เมษายน 2563


37
General Discussion / 22/4/63 Covid-19 Update! #Live
« กระทู้ล่าสุด โดย กองบรรณาธิการ เมื่อ เมษายน 22, 2020, 02:45:45 PM »


[Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19
ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำวันที่ 22 เมษายน​ 2563
38
General Discussion / รีวิว การตัดผมด้วยตัวเอง
« กระทู้ล่าสุด โดย กองบรรณาธิการ เมื่อ เมษายน 21, 2020, 08:53:44 PM »

รีวิวตัดผมตัวเอง โดย Schiller Studio
39

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)


ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน


คลิกดาวน์โหลด
https://oer.learn.in.th/search_detail/ZipDownload/109765


การพัฒนาประเทศ, แผนยุทธศาสตร์ชาติ, กฎหมาย, เศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, รัฐธรรมนูญ
40
อบรมภายใน In House Training / คู่มือวิทยากรฝึกอบรม ฉบับพกพา
« กระทู้ล่าสุด โดย กองบรรณาธิการ เมื่อ เมษายน 21, 2020, 02:24:40 PM »

คู่มือวิทยากรฝึกอบรม ฉบับพกพา
ต้นฉบับบพิมพ์ครั้งที่ 8
พ็อคเก็ตบุ๊ครวบรวมข้อแนะนำ เทคนิค และอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับวิทยากร บรรยาย ผู้สอน และผู้นำกลุ่ม


โดย จอห์น ทาวน์เซนด์ (John Townsend)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Townsend_(author)
https://drtownsend.com/meet-john/


บุญเลิศ วงศ์พรม แปลและเรียบเรียง


ผลิตและสร้างสรรค์โดย
เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 10