แสดงกระทู้
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 »
1  หมวดหมู่ทั่วไป / ประวัติวิทยากร | TrainerThai.com | วิทยากร.com / Re: ประวัติวิทยากร อ.ทองมวล อินทร์ประโคน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 04:28:46 PM
2  หมวดหมู่ทั่วไป / ประวัติวิทยากร | TrainerThai.com | วิทยากร.com / ประวัติวิทยากร อ.ทองมวล อินทร์ประโคน เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2019, 04:25:34 PM
ประวัติวิทยากร อ.ทองมวล อินทร์ประโคน  
>> คลิกดาวน์โหลดที่นี่!!

การศึกษา
•   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
•   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
•   อาจารย์พิเศษศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขต 1 กรุงเทพฯ
•   หัวหน้าแผนกกิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขาบางแค กทม.
•   ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขางามวงค์วาน กทม.
•   ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
•   ผู้จัดการส่วน E.V.H. / Promotion

 
ปัจจุบัน (ก.พ.2562)
 
•   ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ E-service เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
•   วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลงานที่ผ่านมา
•   เจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี
•   สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
•   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหวัดชัยภูมิ
•   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา
•   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
•   ฯลฯ
 
3  หมวดหมู่ทั่วไป / ประวัติวิทยากร | TrainerThai.com | วิทยากร.com / ประวัติวิทยากร อ.รัชเขต วีสเพ็ญ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2019, 08:28:56 PM
ประวัติวิทยากร อ.รัชเขต วีสเพ็ญ
> คลิกดาวน์โหลดที่นี่...

ประวัติวิทยากร
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
 
การศึกษา
•   ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
•   ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
•   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
•   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
•   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยเซาส์อิสเทิร์น กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
การทำงานที่ผ่านมา
•   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
•   ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
•   อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•   อาจารย์พิเศษประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
•   นักพูดประจำรายการทอล์คโซนซีเนรามา ช่อง 5
•   พิธีกรรายการ “เดลินิวส์คลายทุกข์ เดลินิวส์ทีวี"
•   นักพูดประจำรายการ "สภาโจ๊ก"
 
 ปัจจุบัน
•   ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น
•   วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
•   เจ้าของทอล์คโชว์ "รัชเขต ShowTalk" เพื่อการกุศล
•   เจ้าของแฟนเพจ "รัชเขต Academy"
•   วิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนต่างๆ
 
ผลงาน
•   หนังสือ "พูดอย่างเซียน"
•   หนังสือ "ขายแบบมืออาชีพ"
•   หนังสือ "สู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ"
•   หนังสือ "รักให้เป็น ไม่เห็นยาก"
4  หมวดหมู่ทั่วไป / General Discussion / #กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย เมื่อ: มกราคม 31, 2019, 03:26:42 PM
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00 น.
กรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณภาพอากาศบริเวณ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ   
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
        กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=03t
http://air4thai.pcd.go.th
5  หลักสูตรอบรม / อบรมภายใน In House Training / หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดย รศ.สุขุม นวลสกุล เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 09:23:08 AM
หลักสูตร
คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
โดย รศ.สุขุม นวลสกุล

เป้าประสงค์
- ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน
- เสริมสร้างทัศนคติที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดดีในการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ส่งเสริมความสามัคคีและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

ฯลฯ

------------
FB: https://www.facebook.com/pg/MultiSmartTraining/photos/?tab=album&album_id=10156869467046310
6  หลักสูตรอบรม / อบรมภายใน In House Training / การพูดต่อที่ชุมชน เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2018, 10:51:55 AM
การพูดต่อที่ชุมชน
https://www.facebook.com/publicspeaking.th/
7  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / #มารยาทไทย: การถวายความเคารพแบบสากล เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:58:43 PM

#มารยาทไทย: การถวายความเคารพแบบสากล
8  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / #มารยาทไทย: มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:57:41 PM


#มารยาทไทย: มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2013
9  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / #มารยาทไทย: มารยาทในการรับสิ่งของแบบพิธีการ เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:56:08 PM


#มารยาทไทย: มารยาทในการรับสิ่งของแบบพิธีการ
Credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2013
10  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / #มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่ เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:54:29 PM


#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่
Credit: nopakun daroj
เผยแพร่เมื่อ 27 มี.ค. 2010
11  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / #มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของ เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:53:10 PM


#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของ
Credit: comstree
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2010
12  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / Inspiring Videos: Try to Watch Without Crying.... เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:49:19 PM13  Hobby | งานอดิเรก / ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com / What is that? (Τι είναι αυτό;) 2007 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2018, 03:43:51 PM
What is that? (Τι είναι αυτό;) 2007Credit: Constantin Pilavios
เผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 2008

Father and son are sitting on a bench. Suddenly a sparrow lands across them.

Cast
Father: Nikos Zoiopoulos
Son: Panagiotis Bougiouris

Directed by: Constantin Pilavios
Written by: Nikos & Constantin Pilavios
Director of photography: Zoe Manta
Music by: Christos Triantafillou
Sound by: Teo Babouris
Mixed by: Kostas Varibobiotis
Produced by: MovieTeller films


What is That? A Sparrow!

ชุด เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
คลิป นกกระจอก ครับพ่อ ขอบคุณพี่มะอึกแห่ง OkNation

A Sparrow นกกระจอก...ครับพ่อ [พากย์ไทย]
by SHA DOW Published on 4 Dec 2012
Click :  
14  หมวดหมู่ทั่วไป / General Discussion / ตำรับยาแผนไทยที่ประชาชนควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน เมื่อ: ตุลาคม 10, 2018, 09:13:33 AM
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ตำรับยาแผนไทยที่ประชาชนควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน ในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (9 ต.ค. 2561) แบ่งเป็นยาสำหรับใช้ภายนอก และสำหรับรับประทาน รวม 13 ชนิด ดังนี้

ยาสำหรับใช้ภายนอก มี
1. ยาไพล ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย
2. ยาว่านหางจระเข้ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
3. ยาพญายอ ใช้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
4. ยาบัวบก ใช้สมานแผล

ยาสำหรับรับประทาน มี
1. ยาขมิ้นชัน ใช้บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
2. ยามะขามแขก ใช้บรรเทาอาการท้องผูก
3. ยาเหลืองปิดสมุทร ใช้บรรเทาอาการท้องเสีย
4. ยาผสมเพชรสังฆาต ใช้บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
5. ยาจันทร์ลีลา ใช้แก้ไข้ แก้ตัวร้อน
6. ยาฟ้าทะลายโจร ใช้บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ
7. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ใช้บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
8. ยาหอมเทพจิตร ใช้แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น
9. ยาประสะไพล ใช้แก้ระดูไม่ปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ขับน้ำคาวปลา

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
15  หมวดหมู่ทั่วไป / General Discussion / วิธีหยดน้ำเกลือในจมูก สำหรับทารกแรกเกิดถึง 3 เดือน เมื่อ: ตุลาคม 08, 2018, 02:46:11 PM
วิธีหยดน้ำเกลือในจมูก สำหรับทารกแรกเกิดถึง 3 เดือน


เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ย. 2017
Facebook: https://www.facebook.com/hormoneforkids/
Line ID: @hormoneforkids http://line.me/ti/p/@oib5932k

อุปกรณ์ที่ใช้
1) นำ้เกลือ 5 ซีซี
2) ไม้พันสำลีขนาดเล็ก (cotton bud)

ขั้นตอนการทำ
1) ห่อตัวลูก
2) หยดนำ้เกลือในจมูกข้างละ 5 หยด
3) ใช้ไม้พันสำลีขนาดเล็กเช็ดขี้มูกออกมา

สามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิด ในกรณีที่ลูกมีอาการหายใจครืดคราด
===========================================
หมออร พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ คุณแม่มือใหม่ และวิทยากรเกี่ยวกับแม่และเด็ก
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 »