แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 58 59 60 [61] 62 63 64 ... 166
901
General Discussion / #RoyalWedding | View from the roof on Buckingham Palace
« เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 12:23:02 AM »


Crowds gather outside Buckingham Palace for the balcony appearance and fly-past.

More link:
- http://www.youtube.com/user/TheRoyalChannel
- http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy/tags/rw2011/

902
General Discussion / Royal Wedding of Prince William Kate Middleton 2011
« เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 02:12:21 PM »
Welcome to the official YouTube Channel for the British Monarchy   We hope that you enjoy watching the videos on this channel. You can find out more about the work of the Royal Family by visiting the websites below:
The official website of the British Monarchy - http://www.royal.gov.uk
The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall - http://www.princeofwales.gov.uk
Prince William and Prince Harry - http://www.princewilliamandprinceharry.org
The Royal Collection - http://www.royalcollection.org.uk/

Royal Wedding of Prince William Kate Middleton 2011
Prince William spent time on HMS Iron Duke during his time with the Royal Navy. Today the crew wish him and Catherine Middleton the very best for their wedding day.

+ http://www.theroyalweddingwilliamkate.com
+ http://www.officialroyalwedding2011.org
+ http://www.youtube.com
+ http://www.youtube.com/user/TheRoyalChannel

Official Website!
+ http://twitter.com/BritishMonarchy
+ http://www.facebook.com/TheBritishMonarchy
+ http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy

903
Entertainment News / FM 100.5 MHz สถานีขาวและสาระ
« เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 01:46:47 PM »


FM 100.5 MHz สถานีขาวและสาระ
+ http://www2.mcot.net/radio/1005.html

905

อาจารย์พัชรี แช่มช้อย

การศึกษา :

• ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิบัตร

- วุฒิบัตรชั้นสูงเพื่อการประกอบอาชีพโรงแรมและภัตตาคาร จากสถาบันโรงแรม เมอริเดียน
- วุฒิบัตรชั้นสูงการเป็นผู้นำ จากสถาบันโรงแรม เมอริเดียน
- วุฒิบัตร “ครูสมาธิ” จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ   
- วุฒิบัตร “การสุขาภิบาลอาหาร” ของกรุงเทพมหานคร
- วุฒิบัตร “การปฐมพยาบาล” จากสภากาชาดไทย 
- วุฒิบัตร “ความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และอื่น ๆ
 (อดีตเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ, นักกีฬาตัวแทนสโมสรทหารฯ, มหาวิทยาลัยฯ และ ทีมผจญเพลิง)

ประสบการณ์การทำงาน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝึกอบรม โรงแรมซันรูท,โรงแรม แรมเบรนท์ กรุงเทพฯ โรงแรม เมอริเดียน  ภูเก็ต
- หัวหน้าครูฝึก สถานเสริมความงามแจ่มจันทร์
- อาจารย์พิเศษ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
- เจ้าของกิจการเบเกอรี่
- ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
- ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

ปัจจุบัน

อาชีพหลัก: วิทยากรอิสระ

อาชีพเสริม:  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นักเขียน

ประสบการณ์การบรรยาย

ทั้งภาครัฐบาล บริษัทเอกชนต่าง ๆ และสถาบันการศึกษา เช่น การบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสยาม, โรงพยาบาลศรีวิชัย,โรงพยาบาลวชิระ, กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัทในเครืออีจีวี, บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทชั้นนำอื่น ๆ

ความชำนาญพิเศษ

• เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ
• การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพ
• เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
• ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

906
วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๔
1 พ.ค. 2554 - 5 มิ.ย. 2554

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด 
พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  โดย    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  “วิสาขบูชา  พุทธบารมี”  ประจำปี ๒๕๕๔   
ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔   
ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ชั้น ๓  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา   

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชน          ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป พร้อมทั้งนำปัจจัยจากการทำบุญมอบให้หน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างๆกว่า ๒๐ กองทุน  สำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด อาทิ สักการบูชาพระ      บรมสารีริกธาตุ ๕ องค์ ร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย ธรรมวิทยากร (ทุกวันศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)    อาทิ พระครูธรรมธรประภาส(หลวงปู่ต๋อง) กิตฺติคุโณ  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร    พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นต้น  นิทรรศการ สัมมาสติ เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ “ตนเอง” และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมี “สติ” หรือ “ความไม่ประมาท”  กิจกรรม “สุขใจ ได้บุญ” ร่วมสะสมบุญบารมี กับกิจกรรมบุญ “ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ๙ วัด”  กิจกรรม “ทอดผ้าป่ามหากุศล” (ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.)  เจริญสติ และเดินจงกรม ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และอีกหลากกิจกรรม    บุญอันเป็นกุศล 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   
โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐ 
907
งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา 
1  - 31 พ.ค. 2554

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา
 
กำหนดการจัดงาน : เดือน พฤษภาคม 2554
สถานที่ : ณ สนามหลังเทศบาล
เมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

กิจกรรม
- ประกวดธิดาลิ้นจี่
- ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การจำหน่ายลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา

- ขบวนรถตกแต่งด้วยลิ้นจี่และของดีจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา
- ประกวดลิ้นจี่ การประกอบอาหารคาวหวานจากลิ้นจี่ การจัดกระเช้าลิ้นจี่
- ชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
- จำหน่ายลิ้นจี่ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานจังหวัดพะเยา โทร. +66 5444 9601
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
โทร. +66 5441 1218 - 9

908
งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 จังหวัดตาก
15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2554
สถานที่ : ณ จังหวัดตาก

กิจกรรม
ขบวนแห่ปัจจัยไทยทาน  ขบวนแห่ต้นเงิน ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย  ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ และพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ
 
วันขึ้น 14 ค่ำของเดือน 9 ชาวบ้านกลุ่มศรัทธาวัดในอำเภอบ้านตาก และอำเภอใกล้เคียง จะจัดทำ “บะไฟ” หรือบั้งไฟ  เพื่อนำไปจุดแข่งขันในวันงาน ขณะเดียวกันในระหว่างนี้ พวกร่างทรงของเทพและวิญญาณต่าง ๆ รวมทั้งชาวบ้านที่นับถือก็จะเตรียมองค์ผ้าป่า เงินทอง ดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบริขารไทยธรรมต่าง ๆ โดยจัดเป็นผ้าป่าสามัคคีเป็นกลุ่มตามเทพตามผีที่ตนนับถือ

วันขึ้น 15 ค่ำของเดือน 9 ขึ้นพระธาตุเดือนเก้า ด้วยการแข่งขันจุดบั้งไฟ เสมือนหนึ่งจะให้บั้งไฟพุ่งขึ้นไปเสียดฟ้านั้น นำเอาศรัทธาทั้งทวลของพวกเขาขึ้นไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระผู้มี พระภาคเจ้าและปวงเทพยดาบนสรวงสวรรค์ ท่ามกลางกองเชียร์ และการเชียร์อย่างสนั่นหวั่นไหวของกลุ่มศรัทธาวัดต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โทร. +66 5559 1024, +66 5559 1251
ททท. สำนักงานตาก โทร. +66 5551 4341 - 3

909
งานประเพณีบุญบั้งไฟ 
1 พ.ค. 2554 - 31 พ.ค. 2554

งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดสุโขทัย 
กำหนดการจัดงาน : เดือนพฤษภาคม 2554 
สถานที่ : ณ บ้านหัวแรด หมู่ 8 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวอีสาน เพราะมีประชาชนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเป็นจำนวนมาก และได้นำเอาวิถีชีวิตของชาวอีสานเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ภาษา ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ ของชาวอีสานที่ปฏิบัติกันมาทุกปี คือประเพณีขอฝนขอพรจากเทวดาในการทำเกษตร การจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเป็นการแสดงคารวะและเป็นสัญญาณแจ้งให้เทพารักษ์ได้ทราบว่าใกล้จะถึงฤดูทำไร่ทำนาแล้ว ขอโปรดเมตตาช่วยให้ฝนตกลงสู่ภาคพื้นดินด้วย ประกอบกับชาวพื้นเมืองทั่วไปในภาคอีสานได้ทำพิธีแห่บั้งไฟขึ้นในราวเดือน 6 ซึ่งเป็นเดือนราษฎร์และตรงกับเดือนหลวง ก็คือเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นการจุดบั้งไฟก่อนถึงฤดูทำการเกษตร โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงมินิไลท์ แอนท์ ซาวด์ เรื่องเมืองสุโขทัย การออกร้านจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร. +66 5561 6228 - 9 โทรสาร. +66 5561 6366

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง **

910
งานเทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย
27 พ.ค. 2554 - 31 พ.ค. 2554

งานเทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย
กำหนดการจัดงาน : วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2554
สถานที่ : ณ บริเวณริมแม่น้ำยม หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม
สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารเมืองสุโขทัย ประจำปี 2554 ณ บริเวณริมแม่น้ำยม ถนนนิกรเกษม ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารสะอาดรสชาติอร่อย และแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อการสุขภาพที่ดี โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมถึงจัดซุ้มจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ของร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ขบวนแห่เทศกาลอาหาร พิธีแจกป้ายอาหารสะอาดรสชาดอร่อย รวมถึงการแสดงต่าง ๆ มากมาย

ข้อมูลเพิ่มเเติม
ททท. สำนักงานสุโขทัย
โทร. 0 5561 6228 - 9
โทรสาร. 0 5561 6366

911
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Internet Explorer 10 Demonstration
« เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 05:42:59 PM »
Didn't Microsoft just unveil Internet Explorer 9 a few months ago? Sure feels like it, but it's never to soon to start thinking about what's next, right? Right! At MIX 11 this week in Las Vegas, Microsoft revealed a preview build of IE10, despite the fact that IE9 just left beta months ago. What's new with Internet Explorer 10? Well, for one, it won't run on Vista, so it's clear that Microsoft is intent with moving beyond an OS that many felt was underwhelming.

The company's offering the preview build of IE10 for download right now on their "Test Drive" site, with the browser providing support for CSS Gradients and CSS3 Flexible Box Layout.
Ref:
http://www.youtube.com/user/engadget
http://www.youtube.com/user/duncan33303

912
ไร่กุสุมา รีสอร์ท  144 หมู่ 4 ตำบลมวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

โทรศัพท์.
สระบุรี 036-721-286, 036-721-287
กรุงเทพฯ 02-579-1591, 02-561-4363

โทรสาร 036-721-288
email:  raikusuma@yahoo.co.th

>> Click ดูแผนที่ ที่นี่!!

พิกัด GPS:
14.715286,101.187687
+14° 42' 55.03", +101° 11' 15.67"

913
Business News / หลิน วชิราภรณ์ | AIM Star Network
« เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 10:03:26 PM »
คุณหลิน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่มีองค์กรและผลการดำเนินงานสูงที่สุด จากการพิจารณาของบริษัทเอมสตาร์เน็ตเวิร์ค ได้แชร์ประสบการณ์และให้ข้อคิดดีๆ ให้เราได้เข้าใจและมั่นใจในธุรกิจขายตรงตัวจริง ที่เกิดขึ้นจากคนไทย กำลังก้าวไปสู่ระดับโลก
มาร่วมสานอุดมการณ์ที่คุณหมอทั้งสองร่วมก่อตั้ง และ เพื่อตัวคุณเอง ครอบครัวและเพื่อนๆ ที่คุณรักกันเถอะครับ914
Business News / ทญ. ลพา วัชรศรีโรจน์ | AIM Star Network
« เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 10:00:05 PM »
ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์
ประธานผู้ก่อตั้ง
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

915
วิธีติดตั้งโปรแกรม Android
- แตะไปที่ไฟล์นามสกุล apk ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
- กรุณาตรวจสอบในตัวเครื่อง ที่เมนู Setting > Application ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Unknown sources เพื่อให้สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมนอก Market ได้

ที่มา: www.cn.co.th/android

หน้า: 1 ... 58 59 60 [61] 62 63 64 ... 166