แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 166
391
ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน
392


ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน ตอนที่ 1 "คมชัด"
Published on 3 Jan 2014

ดิจิตอลทีวี ดูดีทุกบ้าน ตอนที่ 1 "คมชัด"
น้องดูดี มาให้ความรู้กับทุกคน ดิจิตอลทีวีดีอย่างไร สิ่งแรกคือ ภาพคมชัดระดับ HD 


393
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2557- ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2557 
Published on Dec 31, 2013
by http://www.youtube.com/user/realmkii

 

394
 CTH การติดตั้งจานดาวเทียมCTH แก้ไขเนื้อหา 


395
บทสวดพาหุง นำโดยสมเด็จพระสังฆราช
Link: https://soundcloud.com/anil-sakya/h9pdz7k1ywk7

396
คาถาชินบัญชร สวดโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
Link: https://soundcloud.com/anil-sakya/jinapanjara

397


คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม
ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

ขอขอบคุณ ที่ปรึกษากิติติมศักดิ์
พระเดชพระคุณ พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
พระเดชพระคุณ พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม
พระเดชพระคุณ พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม
พระเดชพระคุณพระศากยวิสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ชุดภาพสีน้ำโดย อาจารย์ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์

398
       เพลง ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก
       (คีตธรรมแห่งการน้อมไว้อาลัยและส่งเสด็จสู่พระนฤพาน)
       คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
       ทำนอง : ปทุมมามหาสิกขาลัย
       เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
       ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร
       จากเว็บไซต์ Soundcloud โพสต์โดย Anil Sakya

399


เพลง "ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก" ขับร้องโดย ปาน ธนพร

400
เข็มทิศ SME : สื่อสารอย่างไรให้มัดใจลูกค้า Social Network

ปัจจุบัน Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะด้านสังคมและพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นทั้งตัวกลางการสื่อสารในปัจจุบันแล้ว Social Network ยังถูกนำมาใช้เป็น Platform สำหรับทำธุรกิจซึ่งมีมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

การพัฒนาและการขยายตัวของบริการ Social Network อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter และ YouTube ได้ส่งผลให้ตลาดการค้าในสังคมออนไลน์กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของนักการตลาดรวมถึงผู้ประกอบการ SMEs แต่สิ่งที่ทุกคนตระหนักดีคือพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าบนโลกออนไลน์ซึ่งมีความแตกต่างจากการค้าขายทั่วไป ทั้งยังต้องเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นเพราะการทำธุรกิจบน Social Network นั้นมีค่าใช้จ่ายต่ำเริ่มต้นได้เร็ว ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา

สิ่งที่ตัดสินผู้ชนะในตลาดนี้จึงขึ้นอยู่กับว่าใครมีความสามารถสื่อสารเพื่อ “เข้าถึง” และ “โดนใจ” ลูกค้าได้มากกว่ากัน ดังนั้นผู้ที่จะลงเล่นในตลาดนี้จึงต้องเข้าใจถึงหลักการใช้งาน Social Media หรือสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำหลักการไปดำเนินกลยุทธ์เพื่อมัดใจลูกค้า ซึ่งกฎเหล็กสำหรับการสื่อสารผ่าน Social Media ให้มัดใจลูกค้าอย่างได้ผลมีดังต่อไปนี้

1. การสื่อสารบน Social Network นั้นเป็น “2 ทาง” เสมอ

สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือการสื่อสารระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในสังคมออนไลน์นั้นมีลักษณะเป็นการสนทนา หรือ Conversational Style เสมอ การตลาดโดยทั่วไปจะเน้นให้ความสำคัญกับการส่งสารของเราไปถึงผู้รับ ทั้งรายละเอียดสินค้า ราคา หรือโปรโมชั่น แต่โจทย์ของ Social Media Marketing อยู่ที่ทำอย่างไรลูกค้าถึงจะเริ่มสนทนาพูดคุยกับเรา ดังนั้นนอกจากการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าแล้วผู้ขายยังต้องจัดหาช่องทางที่สะดวกให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการสนทนาและรับ feedback กลับมาด้วย

2. Don't try to sell, Tell a story

เมื่อลูกค้ามาถึง “หน้าร้าน” ของเราบนโลกออนไลน์ เราอาจมีเวลาไม่ถึง 10 วินาทีจะทำให้เขาเกิดความสนใจในสินค้า เพราะถ้าเขารู้สึกว่าสินค้าหรือบริการไม่มีความแตกต่างและไม่ดึงดูดใจเขาก็จะผ่านไปทันที การสร้างความประทับใจน่าค้นหาจึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ หนึ่งในเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายในการสร้างความน่าสนใจคือการสร้างเรื่องราว หรือ Story ให้กับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา แนวคิด หรือการแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้รายอื่น ซึ่งล้วนเป็นตัวแปรสร้างแรงดึงดูดให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ธรรมดาให้มีความพิเศษและสร้างค่านิยมให้เกิดแก่ลูกค้าได้

3. เข้าถึงตัวตนของลูกค้า engage at personal level

ลูกค้าในสังคมออนไลน์มีการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนสูงและมักถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจำวัน ความคิดเห็น งานอดิเรก และอื่นๆ จะสังเกตได้ว่าคนที่มีผู้ติดตาม “follower” จำนวนมากบน Social Network มักจะเป็นคนที่มีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน ดังนั้นการทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้ผลคือสารที่ส่งออกไปต้องตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ หลายแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า Brand Persona หรือบุคลิกตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจน ถ้าสอดคล้องกับตัวตนของลูกค้าผลที่จะตามมาคือความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดีที่มีต่อสินค้าแบรนด์นั้นๆ

4. ไม่เน้นเสียงดังแต่ต้องสื่อสารให้โดนใจและสม่ำเสมอ

ลองเปรียบเทียบสื่อสังคมออนไลน์ Social Media กับการใช้สื่อปกติ Traditional Media เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุแล้ว จะเห็นได้ว่าการแข่งขันใน Traditional Media นั้นอยู่ที่ว่าใครจะตะโกนได้ดังและไกลกว่าเพื่อให้สารไปถึงผู้รับได้ในวงกว้างที่สุด ดังที่เราเห็นสินค้าบางตัวโฆษณาถี่มากพร้อมกันในทุกช่องทาง แต่ความดังและระยะทางของการส่งสารกลับไม่ใช่สิ่งสำคัญในสังคมออนไลน์ เพราะในขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาและออกไปตลอดเวลา ธุรกิจที่อยู่รอดอย่างยั่งยืนคือผู้ที่สามารถทำการตลาดได้โดนใจและสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

เป็นธรรมดาที่ลูกค้าจะให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่ที่สะดุดใจด้วยการซื้อสินค้ามาทดลองใช้หรือติดตามข่าวสาร การที่เราจะมัดใจลูกค้าให้ได้นั้นนอกจากต้องพัฒนาสินค้าและบริการของเราอยู่ตลอดเวลาแล้ว เรายังต้องทำให้ลูกค้าทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์เราและบ่งบอกถึงพร้อมที่จะให้บริการอีกด้วย

สังคมออนไลน์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใช้มากขึ้นทุกวัน ผู้ประกอบการต่างให้ความสนใจมาทำธุรกิจในตลาดนี้มากขึ้นด้วย เมื่อลูกค้ามีตัวเลือกมากการแข่งขันเพื่อดึง “ความสนใจ” และ “สายตา” จึงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ  มีหลายรายที่ประสบความสำเร็จและหลายรายต้องล้มเลิกกันไปกลางทาง สิ่งสำคัญคือธุรกิจของเราจะจัดรูปแบบการสื่อสารอย่างไรให้มัดใจลูกค้าได้ใน 10 วินาทีเมื่อแรกเห็นนั่นเอง

ธีระ กนกกาญจนรัตน์


ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/eco/378238

401
ติดตามข่าวจาก พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย
รักษาการรองอธิการบดีกิจการต่างประเทศ มมร
และผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
https://www.facebook.com/anil.sakya.9

402
Technology | เทคโนโลยี / Free Mobile Call Center
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 06:08:31 PM »
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า  ปัจจุบันการผู้ใช้บริการโทรคมนาคมอาจพบปัญหาไม่พอใจคุณภาพบริการ ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อขัดข้องในการใช้บริการ สำนักงาน กสทช. ขอย้ำว่าประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. Call Center 1200 หรือ ร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์ของท่าน ในเลขหมายที่ผู้ให้บริการฯ จัดให้เป็นเลขหมายรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ตามข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กทช.) เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นแยกออกจากหน่วยงานตอบคำถาม หรือข้อสงสัยทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และจัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยหมายเลขโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่คิดค่าบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีดังนี้

-    AIS ติดต่อ 02-271-9263 ไม่คิดค่าบริการเมื่อโทรจากเลขหมาย  AIS ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
-    ทรูมูฟ (TrueMove) และทรูมูฟ เอช (TrueMove H) โทร 02-900-8088 โทรฟรีจากระบบ TrueMove ระหว่าง 08.00-20.00 น.
-    ดีแทค (DTAC) โทร. 02-202-7267 โทรฟรีจากระบบ DTAC ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ
-    บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) โทร. 081-352-0444  และ 081-352-0666 (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA) ในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
-    ทีโอที (TOT) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรฟรีเฉพาะโทรจากโทรศัพท์พื้นฐานได้ทุกเครือข่าย โทร. 1100 กด 3 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงาน กสทช. Call Center 1200


ที่มา:
- https://www.facebook.com/it24hrs
- http://www.it24hrs.com/2013/new-contact-mobileprovider-free/

403


พินัยกรรมธรรมชาติ (๑) ปฐมบท 4Jan13
Playlist: http://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_OoHndZn5y9eDzWAuX-m4LFJxyY5D9W

404


เสียงจากธรรมชาติ ตอน นกทิ้งรัง
Published on 17 May 2013

รายการเสียงจากธรรมชาติ ตอน "นกทิ้งรัง"
ปัญหาสำคัญจากไกด์ชาวต่างชาติ ที่่รบกวนนกเพียงเพื่อต้องการภาพ
โดยใช้วิธีรบกวนให้แม่นกออกจากรัง เช่น การขว้างไม้ ทำเสียง ฯลฯ
ทำให้แม่นกตกใจ จึงทำให้เกิดการทิ้งรัง หายนะจึงเกิดกับลูกนกในรัง
ต้องอดตาย ในเมื้อแม่ไม่กลับมาป้อนอาหารอีกแล้ว เป็นสิ่งสะเทือนใจ
ต่อวงการถ่ายภาพนกอย่างยิ่ง ขอให้ทุกคนโปรดช่วยอนุรักษ์พันธุ์นกไทย
ไม่รบกวนรัง รักษามารยาทต่อสัตว์ป่า ช่วยกันห้ามปรามต่อไปด้วย

ขอบคุณภาพนกสวย ๆ จากเฮียกิต ไกด์เอ ไกด์อิสระ ด้วยครับ

ติดตามทำสกู๊ปโดย : แบ้งค์เขาใหญ่ Producers
รายการสารคดีเชิงนุรักษ์ : เสียงจากธรรมชาติ
ติดตามรายการได้ที่ https://www.facebook.com/VoiceofnatureTV

หน้า: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 166