แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 166
301
อ.พิศาล อุตสาหพงศ์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (OD)
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 190 คน
ระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์ และผู้บริหาร


สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
www.multi-smart.co.th
Line id: @walkrally

302
CCD CAM TECHNOLOGY กล้องวงจรปิด RFID CARD

คลองถมเซ็นเตอร์
P'Ple 0863076825

Link: http://www.cctv-th.com http://ccdcam-th

303
นวพล กล้องวงจรปิด
NWP CCTV
คลองถมเซ็นเตอร์
Mobile: 0816685589, 0958896661
Link: http://www.nwpcctv.net

304
หลักสูตร Public Training / คอร์ส " Social Media Marketing for SME"
« เมื่อ: กันยายน 06, 2016, 09:43:11 PM »
คอร์ส " Social Media Marketing for SME"

วิทยากร                               คุณธีรศานต์ สหัสพาศน์
แห่งก๋วยเตี๋ยวเจ็กเม้ง
(J.M. Cuisine)
คลิกอ่าน


อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
-กรรมการรายการ
SME ตีแตก

วันเรียน (คอร์ส  2 วัน)
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย.59
เวลา 9.00 - 17.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.59 เวลา 9.00 - 17'00 น.

สถานที่ : รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค

หัวข้อการสัมมนา
วันเสาร์ที่ 24 ก.ย.59

09.00 น.  New Marketing and Social Media Strategy (อ.ธันยวัชร์)

10.30 น. ใครเป็นใครใน Social Media และความสำคัญของแต่ละตัว

13.00 น. Facebook Marketing
-วิธีการทำ Fan Page ให้ประสบความสำเร็จโดยใช้เงินน้อยที่สุด
-วิธีใช้เงินกับ Facebook ให้คุ้มค่าเงินและสร้างยอดขาย
-วิธีการสร้าง Content ที่ทำให้มีความติดตามมากที่สุดและแชร์กันมากที่สุด
-วิธีการทำวีดีโอและให้น่าสนใจและแชร์
-วีธีใช้เครื่องมือต่างๆที่ Facebook มีมาให้ประสบความสำเร็จ
-วิธีวัดความสำเร็จจากการทำ Facebook MKT

วันที่ สอง
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.59
09.00 - 10.30 น. เทคนิคการใช้ Line @
-วิธีสร้าง Content บน line @ ให้โดนใจ ไม่โดนบล็อก
-กลยุทธ์การเพิ่ม Follower
-กลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ line@
-เทคนิคการทำ Rich Message. Poll and Survey
-วิธีทำ Coupon เพื่อเพิ่มยอดขาย
-การเชื่อมโยง Line@ กับ Line
-การเชื่อมโยง Facebook กับ Line
-ใช้ Messenger ปิดการขายดี หรือใช้ Line ดี
10.45 - 12.00 น.IG นั้นสำคัญไฉน : power of picture
-Post อย่างไรให้มีคนตาม
-ใส่ # อย่างไรให้มีประสิทธิผล
-ขายของบน IG อย่างไรให้ขายได้
-ทำ Marketing & Branding บน IG อย่างไร
-สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำบน IG
Case Study IG ที่น่าสนใจในแง่การขาย ตลาดและแบรนด์

13.00-14.30 น.Twitter ยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่
-Twitter ใช้อย่างไรในการสื่อสารการตลาด
-วิธีสร้าง Viral MKT บน Twitter ให้ได้ผล
-สิ่งที่ Twitter ทำได้และทำไม่ได้ ในแง่ Social Media MKT
-Tweet อย่างไรตอนไหนให้คน Retweet

การเชื่อมโยง Facebook Twitter IG Line@ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิผลและเพิ่มยอดขาย

14.45 - 16.30น. วิธีใช้ Google ad word และ SEO ให้ได้ผล

การใช้ Google Analytics

การเชื่อมโยง Social Media กับ wedsite

การทำ Social & Customer Engagement

การใช้ email อย่างมีประสิทธิผล

การฟังลูกค้าจากบทสนทนาใน Social Media และ นำมาปรับแผนการตลาด

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 9,000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ
-ราคารวมค่าอาหารกลางวัน
จและ 2 coffee break
- นิติบุคคล สามารถหักภาษี
 ณ ที่จ่ายได้ 3%

สอบถามเพิ่มเติม
วาสนา ศรีใสคำ  (แหม่ม)
085-042-7059
ID Line : mam9145

305
ระเบียบยบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
และการขออนุมัติดําเนินการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียน
โอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/146/1.PDF

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th

306
- ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ก.ค.59


307
- การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่มา สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕

308
"สื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน"
รศ.สุขุม นวลสกุล

_ _ _
สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
http://www.multi-smart.co.th
Line: multismart
Mobile: 0866065059

309
Business News / Re: วิธีการกรอกงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2016, 10:26:00 AM »
DBD e-Filing : ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง (ตอนที่ 1)
 

DBD e-Filing : ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง (ตอนที่ 2)


DBD e-Filing : ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง (ตอนที่ 3)

310
Business News / วิธีการกรอกงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2016, 10:21:00 AM »
วิธีการกรอกงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
http://www.dbd.go.th/download/document_file/manual_e-Filing.pdf

311
"การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน"
อ.วสันต์ พงษ์สุประดิษฐ์

http://www.facebook.com/trainingsmart
_ _
http://www.multi-smart.co.th

312
ประวัติอาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์

 การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา เคมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร EFFECTIVE SELLING TECHNIQUE, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร SALES MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.

การทำงาน
+ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
- ผู้จัดการคลังน้ำมัน
- ผู้จัดการโรงงานเคมี
- นักเคมี

+ RENA-WARE IINTERNATIONAL CO., LTD.
- DISTRICT MANAGER  
- DIVISION MAMAGER
- SUPERVISOR
- SALES REPRESENTATIVE

วิทยากร
- บรรยายในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 17 ปี
- อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาด้านการขายและการเจรจาต่อรอง ให้กับองค์กรต่อไปนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย  หลักสูตร การเจรจาต่อรอง
บริษัท C.P Intertrade จำกัด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และ การเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม
บริษัท วิริยะประกันภัย มหาชน จำกัด หลักสูตร การเจรจาต่อรองธุรกิจประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย มหาชน จำกัด หลักสูตรการเจรจาต่อรองธุรกิจประกันภัย
เคยบรรยายให้ กฟผ ที่ บางกรวย และ ที่บางปะกง หลายครั้ง

+ เกียรติประวัติ
- ตัวแทนพนักงานบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
- ธันวาคม 1988  ชนะเลิศยอดขายสูงสุด (แข่งขัน 27 ประเทศ)
- ชนะเลิศ Top Recruiter ของประเทศไทยและเอเชีย  
- เป็นตัวแทนเข้าเจรจาต่อรอง ในฐานะที่ปรึกษาในองค์กรเอกชน

Link: http://multi-smart.com/forums/index.php?topic=1900.0

313
ไสว่าบ่ถิ่มวัด (ธรรมะมีทำนอง-พันตรี สุธี สุขสากล)


ห่างจากวัดมาโดนแล้ว บ่มีวี่แววสิกลับไป
ตั้งแต่โยมลาสิกขาไป แล้วจั่งใด๋คือมาเป็นลายต่าง
วัดสิร้างหรือวัดสิรุ่ง โยมสิคอยพยุงว่าซั่นวา
มีข่าวด้านลบเกี่ยวกับวัดมา บัดสิวา โยมเฮ็ดใจบ่ได้
*ไสว่าบ่ถิ่มวัด ไสว่าสิจัดผ้าป่ามาให้
ไสว่าสิบ่เปลี่ยนไป ไสว่าสิฝากใจไว้กับวัด
ไสว่าสิบ่ถิ่มวัด ไสว่าสิจัดกฐินมาให้
ไสว่าสิเฮ็ดบุญบ้านใหม่ ไสว่าสิบ่ลืมวัด...เฮา
วัดอาจพังลงหย่าวหย่าว ย้อนบ่าวสาวศรัทธามารวนเร
บ่คึดบ่ฝันว่าวัดสิฮ่างสิเพ เมืองพุทธเด คำนี้ให้มีหวัง
ฝากชาวพุทธเห็นใจพระบ้าง อย่าปล่อยวางว่าไม่ใช่หน้าที่
เข้าวัดเด้อ หากได้ฟังเพลงนี้ ยังมีพระธรรมคุ้มใจ
(ซ้ำ *)
ภาวนา คุ้มค่าอย่าปล่อย ใจเศร้าสร้อย ให้หวนคืนมา.....ฮา...ฮา...ฮ้า
(ซ้ำ *)
ไสว่าบ่ถิ่มวัด.....วา........โฮ้.....โฮ.........โฮะ....โอ...โอ้....โอ ๆ ๆ ...
ไสว่า.......สิบ่ถิ่ม.........วัด

314
บ้านไร่คุณนาย
อำเภอ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
พิกัด GPS: 14.386984, 101.808725

315
รีสอร์ทบ้านไร่คุณนาย วังน้ำเขียว 
 

หน้า: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 166