แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

2416
อ้างถึง
ติดอาวุธนักบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา ถนนรัชดาภิเษก กทม.

วิทยากร
๑. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
๒. รศ.สุขุม นวลสกุล
๓. ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
๔. ดร.ดนัย เทียนพุฒ

2417
VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2  ช่วยกันแจกจ่าย ภาพเหตุการณ์จริง Click
- http://www.cyberjom.com/torrent/Bloody_7Oct_V2.torrent  [V.2 + V.1]

หนังสือ "ตำรวจฆ่าประชาชน" (ฉบับต้นฉบับจัดหน้า ส่งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์แจกจ่ายได้)
- http://www.youngpad.org/seventh-october/

เป็นต้นฉบับ ที่ให้ความคมชัดกว่า แต่ก็ได้แปลงขนาดให้เล็กลงเพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลด ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หนังสือ "ตำรวจฆ่าประชาชน" (ไฟล์ PDF - 2.58 MB)
- http://www.youngpad.org/seventh-october/files/padbook_7th_october_master.pdf

VCD เหตุการณ์ (ไฟล์ .nrg - Nero Disk Image 525 MB) อนุญาตให้ Burn เพื่อแจกฟรีเท่านั้น
- http://203.145.117.94:8080/giggog/Police_Strike/Police_Strike.nrg
- https://dl.getdropbox.com/u/250576/7October.nrg
- http://www.cyberjom.com/torrent/Bloody_7Oct.torrent  [V.1]
- http://www.cyberjom.com/pad/ [ MP4 H264 ]
- http://blip.tv/file/get/Boringdays-Black7OctoberPoliceKillPeople902.wmv

YouTube!
-
-

- http://www.cyberjom.com/pad/
- http://www.youtube.com/7october08
- http://www.boringdays.net/7-october-police-kill-people/
- http://www.t-g-o.tk
- http://padmultiply.multiply.com

2418
General Discussion / แผนที่ เอกไพลิน รีเวอร์แคว
« เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 09:39:38 PM »
ให้บริการจัดอบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาบุคลากร
รับจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ การเสริมสร้างทีมงาน
รับจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ( Walk Rally )


2419

อบรมสัมมนาหลักสูตร
ผู้ประกอบการขนส่งยุคใหม่

กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเปี่ยมด้วยประสบการณ์สูง อ.สมชาย หนองฮี
จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร "ผู้ประกอบการขนส่งยุคใหม่" ให้กับองค์กร และผู้แทนผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2420
หลักสูตรสัมมนา
Smart Team Building for Spirit of Coats

Coats Thread (Thailand) Limited
ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดสัมมนาเชิงกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร "Smart Team Building for Spirit of Coats"
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551
ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

2421
หลักสูตรอบรม
การพัฒนาระบบคิด ความคิดเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเปี่ยมด้วยประสบการณ์สูง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตร "การพัฒนาระบบคิด ความคิดเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2551 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

2422
ปฏิทินกิจกรรม / หลักสูตรอบรม Blue Ocean & Games Theory
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 09:32:51 PM »


หลักสูตรอบรม Blue Ocean & Games Theory

ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต (Siam Comercial new York Life Insurance)
ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ระดับผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตร "ทฤษฎีเกมส์กับกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร"
โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2551
ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ2423
อ้างถึง
ชื่อ นายสมชาย  หนองฮี

การศึกษา
- ปริญญาตรี  :  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท  :  การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต ( MPPM’5 )
                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์การพูด
     ปี 2528      -  รองชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยอธิการบดี   (รศ.สุขุม  นวลสกุล)
           -  ชนะเลิศการโต้วาที  ชิงถ้วยอธิการบดี      (รศ.สุขุม  นวลสกุล)
     ปี 2529      -  ชนะเลิศการโต้วาทีระดับอุดมศึกษา 18 สถาบัน
     ปี 2532      -  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและวัฒนธรรม ณ ประเทศ
   ภูมิภาคอินโดจีน
     ปี 2533 – 35   -  วิทยากรรายการ “ทีวี  วาที”  ทางช่อง 9 อสมท.  โดยคุณกรรณิกา  ธรรมเกษร   เป็นผู้ดำเนินรายการ
   และเจ้าของ

ประวัติการทำงาน   
-  ฝ่ายผลิตรายการ  ของบริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด   (ผลิตรายการ “ทีวี  วาที”)
-  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด   (อาจารย์พนม  ปีเจริญ)
-  ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท อาดัม กรุ๊ป จำกัด   (อาจารย์อภิชาติ  ดำดี)
-  ผู้ช่วยพิธีกร  รายการ “ผู้ใหญ่บ้านดำดี”  ช่อง 9
-  อดีตพิธีกร  รายการ “สดใสวัยแข็งแรง”  ช่อง 11
-  วิทยากรรายการ “ทีวี  วาที”  ช่อง 9
-  วิทยากรรายการ  ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา
-  ครีเอทีฟ  กรุ๊ปเฮด  รายการ  ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา

หัวข้อบรรยายที่เชี่ยวชาญ
•   การพูด – การสื่อสาร            •  การทำงานเป็นทีม
•   การบริการที่เป็นเลิศ            •  กิจกรรม Walk  Rally
•   การทำงานให้เป็นสุขและสนุกกับงาน         •  การจัดการสมัยใหม่


2424อบรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ เลขานุการกรม สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างบูรณาการ” โดยมี ดร.พีรยา หาษพงศ์พันธ์ หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ อาจารย์อักษราภัค พิกุลทอง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้คงวามรู้แก่เจ้าหน้าที่ สศอ.และหน่วยงานในสังกัด อก. นำไปปรับใช้ในการเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2550 ณ โรงแรมอมารี่ วอเตอร์เกต

บริหารหลักสูตรโดย สถาบันฝึกอบรมมัลติ สมาร์ท

2425อบรม “นักจัดรายการวิทยุ”

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม “ก้าวสู่การเป็นนักจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท จากสถาบันฝึกอบรม มัลติสมาร์ท และดี.เจ.อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุลร่วมกับดี.เจ.อั๋น ภูวนาท คุนผลิน นักจัดรายการมืออาชีพจากคลื่น กรีนเว็บ มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักจัดรายการวิทยุภายใน สศอ. เพื่อนำไปปรับใช้ในการเป็นนักจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ
 เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมอมารี่ วอเตอร์เกต

2426
ปฏิทินกิจกรรม / IAT PARTY 2008
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 10:09:22 AM »

เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2551 บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยโฮลดิ้ง จำกัด จัดงานสัมมนาปาร์ตี้ มอบรางวัล สร้างขวัญและกำลังใจแก่ IAT ( InStore Activation Team ) และ BA (Beauty Advisor) ประจำปี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียนซิตี้ พัทยา เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง สู่ความเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึงนโยบาย สินค้า และการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ประจำปี 2008, ได้รับข้อมูลจากการสัมมนาในรูปแบบแปลกใหม่ จดจำได้ น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ , เกิดแรงกระตุ้นขวัญกำลังใจในการทำงานเมื่อเห็นสื่อและกิจกรรมที่นำเสนอในงาน ตลอดจนให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนาน ประทับใจ ซึ่งในงานนี้มีบุคลากรเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในนาม สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท คือ รศ.สุขุม นวลสกุล และ อ.สมชาย หนองฮี / Oganize By: บริษัท หัวกะทิ จำกัด, สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท, บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

2427

รับจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ - Walk Rally 


2428
General Discussion / Re: Encoding Unicode (UTF-8)
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 07:53:25 PM »
หากไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ กรุณาปรับ View -> Encoding -> Unicode  (UTF-8)

2429
General Discussion / Encoding Unicode (UTF-8)
« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2008, 07:52:10 PM »
Please use for Smart Page View
View -> Encoding -> Unicode  (UTF-8)