แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

2401
General Discussion / สถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS Online!
« เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 01:50:11 PM »
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS Online!
+ http://tvonline.thaicool.com/thaitv/asx/titv.asx
+ rtsp://202.43.34.236/tpbs

2402
สถานพยาบาล เจตนิน
อบรมหลักสูตร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
โดย
รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท

22 พฤศจิกายน 2551

2403
Politics News / การเมืองภาคประชาชน | PeoplePolitic.org
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 09:23:42 PM »
การเมืองภาคประชาชน | PeoplePolitic.org

++ http://www.peoplepolitic.org ++

สำนักงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย


สมัชชาประชาชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง

++ http://papr.cpdthai.org ++


2404
การทำงานเป็นทีมโดยใช้จิตวิทยาทางบวก (+) (Positive Psychology)
โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 17 พฤศจิกายน 2551 

        เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรนำสัมมนา การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
       
        นอกเหนือจากการพูดถึงกติกาทั่วไปในการทำงานเป็นทีมโดยหลักการบริหารจัดการทั่วไปแล้ว ผมได้หยิบยกประเด็นของการฝึกให้ทุกคนมีความสุขแบบทันทีทันใด โดยใช้แนวประยุกต์ของจิตวิทยาทางบวก (Positive Psychology) ที่ผมถือว่าสำคัญมาก
       
        ถ้าพนักงานทุกคนมีความสุข หรือสามารถสร้างความรู้สึกสุขได้ทันที เขาจะพอใจชีวิต และช่วยทำให้คนอื่นและเพื่อนร่วมงานมีความสุขได้ด้วย ทำให้เกิดการเอื้ออาทร ช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกัน ทำให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วยดี โดยทุกคนไม่ต้องถกเถียง เกี่ยงงาน หรือก้าวร้าวเข้าหากัน
       
        แนวคิดนี้ต้องอาศัยความเชื่อที่ว่า มนุษย์มีจุดแข็งที่ดี ๆ หรือจุดบวก (+) บางอย่างในตัวอยู่แล้ว เช่น ความรัก ความเมตตา ความอ่อนโยน อารมณ์ขัน ความคิดริเริ่ม ให้ค้นหาให้พบและให้บ่มเพาะจุดแข็งเหล่านี้ให้เติบโตและแตกแขนงได้มากขึ้น
       
        เขาจะเริ่มมีความสุขและประสานความสุขกับคนรอบ ๆ ข้าง รอบ ๆ ตัวมากขึ้น เข้าข่ายที่เรียกว่า “พากันสุข” เขาจะมองตัวเองดี มองคนอื่นดี อยากทำความดี และพัฒนาตัวเองจากบวก (+) น้อย ๆ ไปสู่บวก (+) มากขึ้น ๆ
       
        แต่ถ้าเราใช้ความคิดแบบเก่าโดยใช้จุดอ่อนหรือจุดลบ (-) ของมนุษย์มาเป็นตัวเริ่มต้น เช่น มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว ก้าวร้าว เอาแต่ได้ อ่อนแอ เขาก็จะมองตัวเองและมองคนอื่นรอบตัวด้วยแนวคิดที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดลบ (-) ตลอดไป กว่าจะพัฒนาจากลบให้เป็นศูนย์ (0) หรือบวก (+) ทำได้ยากมาก
       
        เขาจะมองตัวเองในแง่ไม่ดี ต่ำต้อย และมองคนอื่นแบบไม่ไว้ใจ ระแวง เพราะคิดว่าคนอื่นก็มีจุดลบ (-) หรือไม่ดีอยู่มาก
       
        การอยู่ในสังคมหรือการทำงานร่วมกันจึงเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะมาจากคนทุกคนมองตัวเองไม่ดี (โดยจับผิดและเชื่อว่าทุกคนมีจุดอ่อนอยู่มากนั่นเอง)
       
        ที่จริงมนุษย์เรามีทั้งจุดแข็ง (+) และจุดอ่อน (-) อยู่ที่เราจะนำจุดไหนมาเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตเพื่อให้พัฒนาต่อไป
       
        แนวคิดจิตวิทยาทางบวก (+) นี้ เพิ่งเริ่มฮิตมาไม่นาน มีคนศึกษาและนำมาใช้กันมากขึ้น
       
        ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมโดยไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมแล้ว เราควร “เชื่อ” ให้มาก ๆ เข้าไว้ เช่นแนวคิดจิตวิทยาทางบวก (+) นี้
       
        เพราะชีวิตจริง ๆ ของเราดำเนินไปแต่ละวันนี้เป็นไปตามความเชื่อนี่แหละ
       
        ด้วยความจริงแนวบวก (+) ทำให้เรามองข้ามการจับผิดมนุษย์แบบการคิดเชิงจิตวิเคราะห์อย่างเดิม ๆ หรือความเชื่อเกี่ยวกับการที่มนุษย์มีบาปดั้งเดิมติดตัวมา
       
        หันมามองแนวทางพัฒนาจุดแข็งจุดบวก (+) ของตัวเองที่มีอยู่แล้วทุกคนให้เติบโตมากขึ้น เพื่อนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักและตระหนักตัวเองมากขึ้นในแง่ดี มีเป้าหมายชีวิตที่สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม เพื่อเกิดความปลื้มปิติ และรู้จักใช้เวลาในชีวิตที่เหลือเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและสร้างสรรค์ ไม่ใช่ทำเพราะต้องการเงินหรือเป็นหน้าที่
       
        สุดท้ายผมขอให้ผู้เข้าสัมมนายืนขึ้นทีละคนเพื่อกล่าวคำขอบคุณใครบางคนในองค์กรของเขาอย่างจริงใจ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือทำดีกับเขามาแล้ว
       
        เชื่อไหมครับ! บางคนยืนขึ้นและเลือกขอบคุณคนที่เขาเคยรู้สึกเกลียดที่สุดก่อนมาเข้าสัมมนาครั้งนี้ และสารภาพว่าเขาเคยรู้สึกเช่นนั้น แต่ขณะนี้เขาเปลี่ยนอคติมองแง่บวกได้แล้ว เขารู้สึกว่าคนที่เขาเกลียดจริง ๆ นั้นกลายเป็นคนที่มีบุญคุณแก่เขามหาศาล
       
        งานนี้ทุกคน Happy และจะร่วมงานกันต่อไป เป็นการทำงานเป็นทีมที่มีความสุข
       
        ส่วนตัวผมนั้น Happy มากกว่าใคร ๆ เพราะมีส่วนร่วมให้หลาย ๆ คนมีความสุขมากขึ้นจากการที่เขาเลิกมองตัวเองและคนอื่นทางลบ (-) กลายเป็นมองตัวเองและคนอื่นเป็นทางบวก (+) ได้


ที่มา:
- http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9510000136299
- http://multi-smart.com/walkrally/

2405
General Discussion / Say NO to Violence against Women
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 12:42:55 PM »

www.novaw.or.th

ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน  โปรดร่วมลงนาม เพื่อเป็น  1 เสียง รวมพลังที่จะร่วมกันต่อต้าน การใช้ความรุนแรง และล่วงละเมิด ต่อเด็กและผู้หญิง อันเป็นการแสดงจุดยืนของคนไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาคมโลก และเป็นที่ยอมรับของ สหประชาชาติ ให้ประเทศไทย อยู่ในชั้นแนวหน้า ของประเทศในภูมิภาคนี้ ที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าว

           โปรดร่วมกันลงนาม เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง พลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ซึ่งนอกจากจะเป็น การร่วมกันต่อต้าน การใช้ความรุนแรงต่อสตรี แล้ว ยังจะเป็นการสร้าง ชื่อเสียง เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี ให้กับประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งด้วย

หนึ่งเสียงของท่าน ช่วยยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

2406
General Discussion / ขำขัน - อาหารมื้อสุดท้าย
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:12:28 AM »
อาหารมื้อสุดท้าย
นักโทษ 3 คน กำลังจะถูกนำตัวไปประหารชีวิต
เจ้าหน้าที่จึงถามตามธรรมเนียมว่า "ก่อนตายอยากกินอะไรเป็นมื้อสุดท้าย"
"ผมอยากกินพิซซ่า" คนแรกตอบ
เขาได้กินพิซซ่าถาดใหญ่พิเศษ และถูกนำตัวไปประหาร
"ผมอยากกินไก่ทอดเคเอฟซี" คนที่สองตอบ
เขาได้กินไก่ทอดเคเอฟซี แล้วก็ถูกนำตัวไปประหาร
"ผมอยากกินบัวหิมะพันปี" คนที่สามตอบ
"แต่นี่ยังไม่ถึงเวลาบัวหิมะพันปีออกเลยนะ" เจ้าหน้าที่บอก
นักโทษแสยะยิ้มแล้วพูดอย่างหน้าตาเฉย
"ไม่เป็นไรครับ ผมรอได้"

2407
สนง.สถิติ เผย e-commerce เติบโตในสภาวะเศรษฐกิจซบ
ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ ปีที่ 59 ฉบับที่ 18564 วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2551 : 17 พ.ย. 51
 
นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจโลก และประเทศไทยกำลังประสบปัญหาธุรกิจ ทั้งด้านธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า e-commerce เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ โดยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2551 พบว่า ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ได้รับความนิยมมากที่สุด 29.4 เปอร์เซ็น และรองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต 21.1 เปอร์เซ็น โดยมูลค่าการขายผ่าน e-commerce ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งหมดประมาณ 427,460 ล้านบาท ถือว่ายังสามารถเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้

ด้านนายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดไอที ในช่วงปี 2550-2551 ธุรกิจที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และเป็นธุรกิจหนึ่งที่รัฐควรเข้ามามีส่วนผลักดันให้เติบโตในประเทศนั้น เช่น ธุรกิจฮาร์ดแวร์ ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจด้านการบริการ และธุรกิจด้านโทรคมนาคม โดยเทียบมูลค่าทางการตลาดรวมทั้งหมด อยู่ประมาณ 537,000 ล้านบาท หรือประมาณ 13 เปอร์เซ็นของธุรกิจทั้งหมด อย่างไรก็ตามธุรกิจด้านต่างๆนั้นมีมูลค่าการทำตลาดที่มีการเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจด้านโทรคมนาคมที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดได้อีก

“ธุรกิจซอฟต์ของประเทศไทยยังเข้ามามีบทบาทมาก โดยเฉพาะในองค์ของภาคเอกชน รวมทั้งยังมีการขยายตัวออกไปกว่าภาครัฐ ถึง 67 เปอร์เซ็น อีกทั้ง ได้ทำการสำรวจผู้ใช้ internet user ในประเทศไทยมีผู้ใช้อยู่ประมาณ 13.4 ล้านคน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าในหลายประเทศในแถบเอเซีย” นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าว

นายบุญรักษ์ กล่าวด้วยว่า ต้องการให้มีการขยายฐานผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ e-commerce โดยหลายหน่วยงานจะต้องช่วยกันกระตุ้นการทำตลาดด้านนี้ให้เติบโตมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการเองควรจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ากับประเทศ ส่วนความเร็วของอินเทอร์เน็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการปรับปรุงให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆให้กับธุรกิจ e-commerce ให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการได้มีทางเลือกในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม แม้สภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จะส่งผลให้การเงินชะลอตัวลง แต่คาดว่าธุรกิจ e-commerce ยังคงดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการกระตุ้นตลาดไอที เพื่อให้ตลาด e-commerce มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตลาด e-commerceได้ง่ายมากขึ้น


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- http://www.ban.in.th
- http://www.b2b.in.th
- http://www.multi-smart.co.th
- http://www.suprederm.net

2408
:: http://www.trafficbkk.com:8000 สวพ.91
:: http://www.trafficbkk.com/live91/
:: http://www.trafficbkk.com:8000/listen.pls

---------------
สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. 91)
82 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- แจ้งข่าวโทรฟรีกด 1644
  หรือโทร. 0-2562-0033, 0-2562-0034
- สอบถามเส้นทางจราจรกด 02-941-0848 

Ads.: สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท รับจัดสัมมนา จัดอบรม จัดวอล์คแรลลี่ จัดทอล์คโชว์

2409
รายงานผลจราจรผ่านกล้องวงจรปิด
การเดินทางเพื่อทำธุรกรรม เราสามารถตรวจสอบเส้นการจราจรในกรุงเทพได้สดๆ ทุกนาที เพียงคลิกชมที่นี่...
-> http://www.trafficpolice.go.th/vdo.php

รายงานสภาพจราจร Real-Time
> http://www.trafficpolice.go.th/traffic.html
>> http://www.traffic.thai.net/
>>> http://traffic.longdo.com/

-------------------
กองบังคับการตำรวจจราจร
Email To Trafficpolice --> gthaicop@yahoo.com
สอบถามเส้นทางจราจร --> โทร.1197
123 หมู่ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02515-3000
Fax. 02515-3111

2410
General Discussion / Re: เพลง ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:13:22 AM »
 เพลงที่ระลึก สมเด็จพระพี่นางฯ ในโอกาสการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
เพลง "ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์"   
ประพันธ์คำร้อง โดย นายนิติพงษ์ ห่อนาค
ประพันธ์ทำนอง โดย นายอภิไชย เย็นพูนสุข
ขับร้อง โดย นายธงไชย แมคอินไตย์
- http://www.m-culture.go.th/hrhp/docs/../media/angel.mp3 [5.08Mb]


เพลงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระพี่นาง ฯ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา
เพลง "แสงหนึ่ง"
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง โดย บอย โกสิยพงษ์
ขับร้องโดย นภ พรชำนิ 
- http://www.m-culture.go.th/hrhp/docs/../media/onebeam.mp3  [4.02Mb]
- http://www.m-culture.go.th/hrhp/media/onebeam.mp3

http://www.m-culture.go.th
กระทรวงวัฒนธรรม


- http://www.palaces.thai.net/hrhprincessgalyani/html/

+ http://palaces.thai.net
+ http://brh.thaigov.net

-----------
+ http://www.google.com + http://www.yahoo.com + http://www.live.com +

2411
ปฏิทินกิจกรรม / Walk Rally : The Effective Activities for Teamwork
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 08:58:48 PM »
Walk Rally : The Effective Activities for Teamwork

“เทคนิคการจัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สมาชิกในองค์กรต้องทำงานร่วมกัน รู้จักการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ การสร้างขวัญและกำลังใจการผนึกกำลังร่วมกันให้เป็นหนึ่งในการทำงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

ดังนั้นทางโครงการวิทยบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรม Walk Rally เพื่อการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิ” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานองค์กรต่าง ๆ ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรม Walk Rally และนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง

ณ ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.youtube.com/watch?v=GOFM4_Xv6ZA#lq-hq

tag: walk rally activity

2413

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งกิจการมาเป็นเวลา 23 ปี ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 54 ล้านบาท

โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนประเภท PVC ที่ได้มาจากกระบวนการ DIP MOLDING, DIP COATING และ EXTRUDING

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอะไหล่และยางรถยนต์ ในส่วนของฝ่ายการค้าสากลอีกด้วย บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด

มีบริษัทในเครือที่อยู่ภายในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 5 บริษัท อันได้แก่
NISSEI TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
S.V.K.INTERNATIONAL CO.,LTD.
MIZUKI UNITS(THAILAND)CO.,LTD.
NISSEI ACTIVE CO.,LTD.
NISSEI FUJIZAWA CO.,LTD.
และยังมีบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศอีกหลายบริษัทฯ

ประเภทสินค้าของบริษัทฯ

1. Dip Molding Products (Terminal Sleeve,Cover/Battery Cap-by PVC

2. Dip Coating Products (Wire Net, Automotive Part Coating by Nylon11,PE PVC

3. Extruding-Products (Corugate Tube,PVC 105/125 Tube.UL Tube Anti-Ret Tube)

4.Treding Product (Automotive : Bridgestone.Tyre,toyota Genuine Part,Denso Parts, Branded Auto Spare Part and Auto Service Equipnents / other Product : Kao Consumer Products Konica Minolta copy machine

เลขที่ 33/39 ม.2 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ( บางนา-ตราด กม.35.5 ) อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
Tel: 0-3852-2000 Fax: 0-3852-2390 - 1
Website: http://www.nissei.co.th  Picture

สวัสดิการ : ตามกฎหมายกำหนด , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ค่าข้าวกลางวัน , ปรับเงินเดือนทุกปี , โบนัส , งานท่องเที่ยวประจำปี , สวัสดิการจัดเลี้ยงปีใหม่ , งานกีฬาสีสัมพันธ์ , เบี้ยขยันประจำเดือนและประจำปี , ยูนิฟอร์ม ฯลฯ   


พวกเราบริการลูกค้าด้วยความจริงใจ
และตามความต้องการของลูกค้าในระดับสูงสุด

2414
 ร่วมไว้ทุกข์พระพี่นาง 14-16 พ.ย. 2551

          จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอให้ประชาชนไว้ทุกข์ ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2551 เป็นเวลา 3 วัน และให้สถานบริการงดการแสดงเพื่อความบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน์ควบคุมรายการออกอากาศ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจให้ลดธงครึ่งเสา

          บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมไว้ทุกข์ในวันดังกล่าว เพื่อร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน

          บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท

2415
ปฏิทินกิจกรรม / จตุพล ชมภูนิช เทรนแอนด์ทอล์ค
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:46:43 AM »
จตุพล ชมภูนิช เทรนแอนด์ทอล์ค
โรงแรมเอราวัณ ถนนราชดำริ กทม.
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.