แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

2251
ปฏิทินกิจกรรม / Thailand Software Fair 2009
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2009, 11:27:36 AM »


Thailand Software Fair 2009

  เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 (Thailand Software Fair 2009)

ด้วย ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จะจัดงาน “ Thailand Software Fair 2009 ” ขึ้นในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ณ รอยัลฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้เข้าร่วมงานแสดง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ ไอทีโซลูชัน และบริการอันเกี่ยวเนื่องกับไอซีที อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ที่จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านไอซีทีของประเทศไทย และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน

ดังนั้นเพื่อเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงาน ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 “ Thailand Software Fair 2009 ” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00-12.00 น.


กำหนดการพิธีเปิดงาน Thailand Software Fair 2009
วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์3 ชั้น 5 สยามพารากอน


11.30 น. คณะผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียนเชิญ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ติดตาม มายังบริเวณเวทีปรัมพิธี

11.35 น. ดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเวทีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน Thailand Software Fair 2009

11.45 น. ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และถ่ายรูปโดยพร้อมเพรียงเพื่อเป็นที่ระลึก

11.55 น. เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ การนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านไอซีทีของประเทศไทย

12.00 น. เสร็จพิธีการเปิดงาน Thailand Software Fair 2009

2252
Politics News / ASEAN Anthem - The ASEAN Way
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2009, 12:09:15 PM »
ASEAN Anthem - The ASEAN Way

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it's the way of ASEAN.+
+
+

The Asean Way เพลงชนะเลิศของคนไทยเวอร์ชั่นใหม่ครับ มีให้ downloadฟัง
+ http://www.sunshineofmyart.com/mybio.htm
+ http://www.sunshineofmyart.com/cc/Asean_Way_Ultra_Max.mp3

Biographies of Composers of The ASEAN Way
Ref: http://www.14thaseansummit.org/thailand_activities_01-0.php


Music Arrangement
Mr. Kittikhun  Sodprasert


Music Arrangement
Mr. Sampow Triudom


Lyricist
Mrs.Payom  Valaiphatchra

2253

โครงการ "30 ปีมูลนิธิเด็ก อยากเห็นสังคมไทยอุดมสุข"

กำหนดการ "เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ (30 ปีมูลนิธิเด็ก) ... อยากเห็นสังคมไทยอุดมสุข"
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00น.
ณ มูลนิธิเด็ก  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  จังหวัดนครปฐม

*************************************************************************
ช่วงเช้า 
08.30 – 09.15 น.                    -  ลงทะเบียน รับของที่ระลึก
ห้องประชุมใหญ่      -  ชมนิทรรศการและหนังสั้นเรื่อง  "30 ปี โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เสรีภาพ ความรัก และการปกครองตนเอง"
09.15 – 11.30 น.      -  เสวนาเรื่อง  "ร่วมคิด ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ "
เวทีลานกีฬา          ประเด็น   ปัญหาเด็กในแต่ละภูมิภาค (เหนือ / อีสาน / ใต้) โดย
•   คุณวรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ  กลุ่มลูกเหรียง  จ.ยะลา
•   คุณบุญถนอม  ศรีแผ้ว  ผู้ประสานโครงการมูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน  จ.เชียงราย
•   คุณสุธาสินี  น้อยอินทร์  ประธานมูลนิธิสุธาสินี  น้อยอินทร์  เพื่อเด็กและเยาวชน  จ.ยโสธร
•   คุณอุษณีย์  เชี่ยวพิมลพร  ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนโรงงาน  จ.ศรีสะเกษ
•   รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ     คุณมัลลิกา  บุญมีตระกูล / คุณรัชนี  ธงไชย  ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก  มูลนิธิเด็ก
กิจกรรม ณ บ้านทานตะวัน       - กิจกรรม " หนึ่งวันของเจ้าดอกทานตะวัน "
กิจกรรม ณ อาคารอนุบาลสานรัก    - กิจกรรม  " ห้องเรียนสาธิตมอนเตสเซอรี และกิจกรรม  work shop"
- ห้องเรียนการ์ตูน โดย ครูอ๋า และ ครูสมบัติ
- ห้องกิจกรรมสาธิตท้าทายกลุ่ม
กิจกรรม ณ ลานกีฬา    - ซุ้มกิจกรรมงานอาชีพ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
- ดินแดนจินตนาการ : ร่วมสานสร้างสังคมอุดมสุข
- ซุ้มกิจกรรม " ธรรมะอาหาร ธรรมชาติอาหารใจ "
11.30 – 12.45 น.    - รับประทานอาหารกลางวัน / การแสดงดนตรี จากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
- ชมการแสดง "รำอวยพร" จาก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
ช่วงบ่าย  (เวทีกลางแจ้ง)          พิธีกร  คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ (นุ้ย)
12.45 – 13.00 น.         - ชมการแสดงของเด็กบ้านทานตะวัน ชุด "ตะวันยิ้มแฉ่ง"
13.00 – 13.15 น.         - กล่าวรายงานความเป็นมา  "งาน 30 ปีมูลนิธิเด็ก" โดย น.พ.สันต์  สิงหภักดี  กรรมการมูลนิธิเด็ก
13.15 – 13.30 น.         - คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ทูตมูลนิธิเด็กและทูตกองทุนสร้างสรรค์ชีวิตใหม่
13.30 – 13.50 น.         - ท่านจันทร์ (สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ) แสดงปาฐกถา  "ทำอย่างไร ?  สังคมไทยอุดมสุข"
13.50 – 14.10 น.          - การแสดงของเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ชุด "รำเฮฮา"
14.10 – 14.45 น.          - สัมภาษณ์พูดคุยกับ  "ทูตมูลนิธิเด็กและทูตกองทุนสร้างสรรค์ชีวิตใหม่"
พิธีกร คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์)
14.45 – 15.00 น.         -  โชว์ "เดี่ยวระนาด" ด.ช.ไข่หิน
15.00 – 15.30 น.         -  ละครนิทานเรื่อง "เด็กหญิงข้าวเปลือก"  จากกลุ่มมะขามป้อม และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
15.30 – 18.00 น.         -  มินิคอนเสิร์ต อิ๊ด ฟุตบาธ / หนุ่ย นันทกานต์ / โฮป แฟมิลี่ / MUSKETEERS มัสคีเทียร์
หมายเหตุ :  ซุ้มอาหารเริ่มเปิดเวลา 10.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณสนามเด็กเล่นด้านหน้า

2255
Politics News / การ์ตูน “ท่องโลกอาเซียน”
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 11:46:59 PM »
การ์ตูน “ท่องโลกอาเซียน” จัดทำโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครที่ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ “บลู” กับเพื่อนๆ ของเขาอีก 10 คน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก อาเซียนทั้งสิบประเทศ

กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาเซียนของประเทศไทย เห็นว่ากฏบัตรอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญแก่ภาคประชาสังคมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ดังนั้น การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นของประชาชนจึงมี ความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของภูมิภาค และยังเป็นพลังสำคัญต่ออนาคตของอาเซียน

ใน โอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศ   กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย โครงการยุวทูตความดีกับอาเซียน  การแข่งขันเรียงความภาษาไทยเกี่ยวกับอาเซียน  การแข่งขันทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  ตลอดจนการจัดสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ อาเซียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การ์ตูนท่องโลกอาเซียนนอกจากจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสที่จะสร้างความคุ้นเคยกับอาเซียน ยังจะสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มีจิตใจรักการ์ตูนทุกคนอีกด้วย


* Click ดูการ์ตูน ท่องโลกอาเซียน
* http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTI2MTQ5Jm50eXBlPWNsaXA=

2256
Politics News / เพลง รวมเทียนไทยสู่อาเซียน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2009, 11:37:52 PM »
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งหมด 10 ประเทศ มีสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้บริหารสำนักงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Dr. Surin Pitsuwan
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นเลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบัน
- http://www.mfa.go.th/asean/
- http://www.aseansec.org : เว็บไซต์เป็นทางการ


บัวแก้วเปิดตัวเพลง "รวมเทียนไทยสู่อาเซียน" รณรงค์ประชุมสุดยอดอาเซียน

นายธฤต จรุงวัฒน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงเปิดตัวเพลง "รวมเทียนไทยสู่อาเซียน" ที่นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องเอง เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศแสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยเนื้อหาเน้นว่า เทียนเปรียบเสมือนคนไทยทุกคน แสดงพลังส่องสว่างให้การประชุมสุดยอดอาเซียนไปสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะเผยแพร่ทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ Youtube, Hi5 ตั้งแต่วันนี้

        ทั้งนี้ยอมรับว่า คนไทยรู้เกี่ยวกับการประชุมไม่มากนัก จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ทั้งเพลง และสัญลักษณ์การประชุม ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย

        ส่วนการเตรียมการประชุมคืบหน้าไปมาก โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 1,114 คน นอกจากนี้สื่อจากต่างชาติที่ไม่เข้าร่วมประชุม ยังมาลงทะเบียนด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์    16 กุมภาพันธ์ 2552

--------------
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์หรือดาวน์โหลดจากเวบไซต์ www.mfa.go.th
+ http://www.14thaseansummit.org/thailand_activities_08.php
+ http://www.mfa.go.th/internet/audio/asean.mp3
+ Note เพลงชาติอาเซียน (ASEAN_Anthem_Score.pdf)

2257
กล้อง และการถ่ายภาพ / All the Canon cameras used in the Flickr Community
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 01:52:51 PM »
+ All the Canon cameras used in the Flickr Community


-----------
 :o http://www.flickr.com/cameras/canon/

2258
กล้อง และการถ่ายภาพ / All the Nikon cameras used in the Flickr Community
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 01:49:22 PM »
Ranking [15/02/2552]


1. Nikon D80 Digital Camera
SPECS
Camera Type: DSLR
Megapixels: 10.2 Megapixels 
LCD Size: 2.5 in 
Media Type: SDHC Memory Card, MultiMediaCard, Secure Digital (SD) Card 


2. Nikon D40 Digital Camera
SPECS
Camera Type: DSLR
Megapixels: 6.1 Megapixels 
LCD Size: 2.5 in 
Media Type: SDHC Memory Card, MultiMediaCard, Secure Digital (SD) Card 


3. Nikon D300 Digital Camera
SPECS
Camera Type: DSLR
Megapixels: 12.3 Megapixels 
LCD Size: 3 in 
Media Type: CompactFlash, Microdrive 


4. Nikon D60 Digital Camera
SPECS
Camera Type: DSLR
Megapixels: 10.2 Megapixels 
LCD Size: 2.5 in 
Media Type: SDHC Memory Card, MultiMediaCard, Secure Digital (SD) Card 


5. Nikon D200 Digital Camera
SPECS
Camera Type: DSLR
Megapixels: 10.2 Megapixels 
LCD Size: 2.5 in 
Media Type: CompactFlash, Microdrive 

--------------
 :-[ http://www.flickr.com/cameras/nikon/

2259
ในนามประธานอเซี่ยน ร่วมประชุมสุดยอด London Summit
ณ ประเทศอังกฤษ


http://www.youtube.com/watch?v=BZjPbCVmm2M#lq-lq2-hq-vhq

 

Link:
* http://www.londonsummit.gov.uk (เว็บไซต์ทางการ)
* http://www.flickr.com/photos/londonsummit/ (รวมรูปภาพ)


2260
กล้อง และการถ่ายภาพ / Canon PowerShot G10 | Nikon CoolPix P6000
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 01:39:35 AM »

2261
Politics News / โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรา
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 06:39:36 AM »

http://www.isranews.org

โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันข่าวอิศรา
อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
538/1 ถ.สามเสน ตรงข้ามโรงพยาบาลวิชระ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Fax กทม. 02 241 3161
ศูนย์ใต้. Fax 073 333 130 โทร.073 333 136

   E-mail: tja1@tjanews.org
   ศูนย์ กทม โทร.02-241 3160
   Fax: 02 241 3161

   สำหรับท่านผู้สนใจ ต้องการส่งบทความ หรือต้องการติดต่อทางศูนย์อิศรา สามารถส่งบทความ หรือติดต่อเรา มาได้ที่  tja1@tjanews.org (แนบไฟล์เอกสาร)

2262
General Discussion / จุดกำเนิด Photoshop
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 01:33:32 AM »
หลายคนคงคิดว่า Photoshop เกิดมาจากทีมโปรแกรมเมอร์ของ Adobe แต่จริงๆ มันถูกสร้างโดยสองพี่น้องนักศิกษาปริญญาเอก กับพนักงานของ Industrial Light & Magic (ILM) ต่างหาก

พี่น้องคู่นี้คือ Thomas Knoll & John Knoll นักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Michigan ในขณะนั้น เขาทำโปรแกรมแสดงผลกราฟิกบน Mac Plus โดยใช้ชื่อว่า Display เมื่อน้องชายของเขาคือ John ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่น และทำงานที่ ILM มาเห็นโปรแกรมเข้า ก็บอกว่ามันเหมือนกับโปรแกรม Pixar Image Computers (สมัยที่ Pixar ยังอยู่กับ LucasFilm และยังไม่ทำหนัง) ทั้งสองคนจึงมองเห็นโอกาสธุรกิจ


source: http://www.webthaidd.com/photoshop/

Display เพิ่มความสามารถในการแปลงภาพเข้ามาตามที่ John เห็นสมควร ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น ImagePro และไปเร่ขายตามบริษัทซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายมาเจอกับ Adobe และก็กลายเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้


Photoshop 0.63 icons source: wikimedia.org

หมายเหตุ: Adobe สร้างตัวเองขึ้นมาจาก PostScript, ฟอนต์แบบ Type 1 และ Illustrator ครับ

--------------
Ref:
- http://www.blognone.com/node/4907
- http://www.guidebookgallery.org/apps/photoshop
- http://www.adobe.com/products/photoshop/family/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop

2263
General Discussion / ย่อรูปทั้งโฟลเดอร์ด้วย Photoshop
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 01:13:49 AM »

       mars ฉบับที่ 75 JANUARY 2009 คอลัมน์ TECHNOLOGY size S
       เรื่อง > พ่อมดไอที
       
       การใช้โปรแกรมย่อขนาดภาพถ่ายดิจิตอล หากเป็นเพียงไฟล์ภาพเดียวหรือไม่มากนัก ก็คงจะไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสเท่าใดนัก แต่ถ้าใครเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อขนาดภาพถ่ายจำนวนมากเป็นสิบๆ หรือร้อยๆ ภาพที่มีอยู่ทั้งหมดในโฟลเดอร์ในเวลาเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์เช่น นำไปโพสต์ในเว็บ หรือสร้างเป็นแกลเลอรี่ออนไลน์ อันนี้ก็คงเป็นปัญหาใหญ่น่าหนักใจไม่น้อยหากไม่มีเทคนิคลัดเข้ามาช่วย


Photo: http://www.manager.co.th

       เทคนิคลัดนี้เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Photoshop ติดตั้งอยู่ในเครื่อง โดยให้เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา (ควรจะเป็นรุ่น CS เป็นต้นมา) แล้วไปที่เมนู File เลือกคำสั่ง Scripts แล้วเลือกหัวข้อ Image Processor จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการทำงานใหม่ขึ้นมา ในหัวข้อที่ 1 จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์รูปภาพที่คุณต้องการจะย่อภาพที่มีอยู่ภายใน ในหัวข้อที่ 2 จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณจะใช้เก็บรูปหลังจากที่ได้ย่อขนาดลง แล้ว ในหัวข้อที่ 3 จะเป็นการกำหนดคุณภาพของรูปหลังจากการย่อแล้ว (1 คือค่าต่ำสุด 12 คือค่าสูงสุด) และกำหนดขนาดความกว้างและสูงของไฟล์ที่ต้องการจะย่อเป็นพิกเซล รวมถึงการกำหนดรูปแบบของไฟล์ใหม่ที่ย่อแล้วให้เป็นสกุลใหม่ เช่น JPEG, PSD, TIFF

       ในหัวข้อที่ 4 จะเป็นการกำหนดค่าเอฟเฟ็กต์พิเศษที่คุณต้องการใส่ในภาพเพิ่มเติม เช่น การใส่กรอบให้รูป การทำสีรูปเป็นแบบซีเปีย เป็นต้น แต่ถ้าต้องการแค่ย่อรูปอย่างเดียว คำสั่งในข้อ 4 นี้ก็ให้ข้ามไปได้ไม่ต้องสนใจ หลังจากกำหนดค่าต่างๆ ตามข้อ 1, 2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Run หลังจากนั้นโปรแกรมจะทำการย่อรูปทั้งหมดให้คุณโดยอัตโนมัติ
       
       ติดตามเคล็ดลับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้จากคอลัมน์ TECHNOLOGY size S ใน mars ทุกฉบับ

Notice:
All Rights Reserved by Adobe® Photoshop®

2264
ปฏิทินกิจกรรม / Impact Exhibition & Convention Center
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2009, 09:48:52 PM »
Impact Exhibition & Convention Center

IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand

TEL : +66(0) 2833 4455
FAX : +66(0) 2833 4456
WEBSITE : http://www.impact.co.th
E-MAIL : info@impact.co.th


2265


WEDDING FAIR  อาณาจักรงานวิวาห์ ครบเครื่องเรื่องแต่งงาน
14 ก.พ. - 22 ก.พ. 2552 : 10.30 AM - 9.00 PM 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี