แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 141 142 143 [144] 145 146 147 ... 166
2146


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ (2552)

 การศึกษา                                                                   Education

การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยบูรพา             

การศึกษามหาบัณฑิต  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ                                                 Areas  of  Expertise     

ภาษไทย                                                                      Thai language

รายวิชาที่เปิดสอน                                              Courses  Taught

ระดับปริญญาตรี

    * ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Language for Communication
    * ภาษาไทยกับการนำเสนอ Thai Language for Communication
    * ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ Thai for Specific Purposes
    * การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ Academic Reading and Writing

 

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งงาน working  Experience/position

    * อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( 2537 - ปัจจุบัน)

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ  Resrarch/Interests

    * ภาษาไทย Thai language
    * คติชนวิทยา Folklore

ผลงานที่ผ่านการตีพิมพ์  (Selected  Publications)

    * ผลงานวิจัย
    * - งานวิจัยเรื่อง "วรรณกรรมกาพย์เซิ้งบั้งไฟของชาวไทยพวนบ้านม่วงขาว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี

    * - งานวิจัยเรื่อง "คติชนวิทยา : ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการดูแลรักษาสุขอนามัย กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
    * - งานวิจัยเรื่อง "คำศัพท์เฉพาะทางดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมชาวมอญในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี"
    * - ตำรา เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    * - ตำรา เรื่อง ศิลปการใช้ภาษา การพูด การเขียน
    * - หนังสือ เรื่อง สำนวนไทยในบทละครนอก
    * - ตำรา เรื่อง การใช้ภาษาไทย

    * บทความ หลากหลาย เช่น

                          การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,  คติชาวบ้านด้านภาษา,  อ่านอย่างไรให้เหมาะกับช่วงวัยแห่งชีวิต,  รายงานวิจัยงานวิจัยเรื่อง  "คติชนวิทยา  :  ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการดูแลรักษาสุขอนามัย  กรณีศึกษา  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น,  อ่านอักษร  ก่อนจะสาย,  วัจนภาษา :  รหัสแห่งการสื่อสารที่ซ่อนอยู่ในหัวใจมนุษย์,  ร้อยกรองบนต้นไม้...สื่อสายใยพระพุทธศาสนา,   คิดถึงมอร์เก็น...ชีวิตชาวเลที่ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่มหันตภัย  "สึนามิ",   รู้จักชาวมอญ?...ก่อนไปวิจัยภาคสนาม  (ภาคแรก),  พัฒนามนุษย์ด้วยการอ่าน  "พระมหาชนก",  คำคมคำโคลง,  ภาษาที่ใช้คือหัวใจของการสื่อสาร,  พลังหญิงกับประชามติ  เพื่อต่อลมหายใจประชาธิปไตยไทย   ฯลฯ

ผลงานอื่นๆ
    * ได้รับรางวับพระราชทานฯ 3 ปี ซ้อน สาขา "ผู้เล่นขิมดีเด่น" และ รางวัลชนะเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สาขา "จะเข้"
    * เป็นวิทยากรสาธิตการเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย
    * เป็นกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ อาทิ คำประพันธ์ บทความ ฯลฯ
    * เป็นสมาชิกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
    * เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ สภาผู้แทนราษฎร
    * เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
    * เป็นอาจารย์ผู้ออกข้อสอบวิชาภาษาไทย โครงการ NATION - SPU : pre O - NET และ A - NE

2147
General Discussion / ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก | PhukhaoNgam Resort
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 08:40:01 PM »
สนใจจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อการสร้างทีมงาน กรุณาติดต่อเรา

มืออาชีพด้านการพัฒนาบุคลากรภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก | Phukhaongam Resort
บริษัท โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท จำกัด

สถานที่ :     269/6 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ :    0 3738 5252-4, 0 2512 2870, 0 2938 8397-8
เว็บไซต์ :    http://www.phukhaongamresort.com
อีเมล :    info@phukhaongamresort.com
ราคา :    1,350 - 7,000 THB *
จำนวนห้อง :    210
สถานที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้เคียง :    น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง น้ำตกวังตระไคร้

ติดต่อจัดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร
สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท | Multi Smart Training Institute
www.TrainingSmart.net - www.WalkRally.net - www.TeamBuilding.in.th - www.HRD.in.th

2148


ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 อาคารจุลจักรพงษ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
+ http://www.isanchula.com
+ http://www.isan.clubs.chula.ac.th

2149
Politics News / แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 05:43:04 PM »
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555.pdf
+ http://upload.myjob.in.th/view.aspx?ItemID=2194

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2551-2555.pdf
+ http://upload.myjob.in.th/view.aspx?ItemID=2202

2150
General Discussion / การติดตั้ง Wordpress | Wordpress Installation
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 03:55:14 PM »
Wordpress คือ ฟรี CMS (Content Management System) ตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้างเวบ  เนื่องจากความใช้ง่ายของมัน  และfunction หลาย ๆ อย่างที่ดีมาก ๆ ทำให้ word  มีคนใช้จำนวนมาก  น่าจะมากที่สุดในโลก

การติดตั้ง wordpress นั้น ขั้นแรก  เราก็ต้องไป download ตัวโปรแกรมที่ เวบ wordpress.org เสียก่อนLink:
- http://www.wordthai.com/index.php?topic=2.0
- http://codex.wordthai.com

2152
Business News / Creative Thailand - The leader in Digital Entertainment for your PC
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2009, 10:11:16 AM »
Creative Thailand - The leader in Digital Entertainment for your PC and the Internet
>> http://th.creative.com

Th.Creative.com  - The worldwide leader in Digital Entertainment products for your personal computer and the Internet with Sound Blaster Sound Cards, NOMAD MP3 Players, Creative WebCams, and Inspire speaker systems.

creative sound blaster sound cards, creative nomad mp3 players, creative webcams, creative inspire speakers, sound blaster extigy, sound blaster audigy 2 zs platinum pro, nomad jukebox zen xtra, th.creative.com, creative webcams, creative pc cams, modem blaster, creative americas, creaive us, creative i-trigue, creative megaworks, creative gigaworks, nomad muvo

2153
General Discussion / Google Maps Favorite Places
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 01:26:24 PM »

2154
General Discussion / WalkRally is using Twitter.
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2009, 01:04:25 PM »
WalkRally is using Twitter.
http://twitter.com/walkrally


>> Follow @walkrally on twitter.

2155


เก๋ไก๋ พิมพ์กุล ตีสิบ วันที่ 14/7/52 ดันดารา ตอนที่ 5/5

ตีสิบ วันที่ 14/7/52 ดันดารา ตอนที่ 5/5

ดันดารา - ทาทายาย พิมพ์กุล อธิโชคธนพันธ์ ทาทายาย
- http://multi-smart.com/modules.php?name=News&file=article&sid=127

TAG: คุณยายแหวว ตีสิบ พิมพ์กุล อธิโชคธนพันธ์ ทาทายาย ดันดารา คลิปวีดีโอ YouTube ClipVDO. น้องเก๋ เก๋ไก๋

2156
Business News / แผนที่ ร้าน 13 เหรียญ สาขาต่างๆ | 13 COINS
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 10:08:24 PM »

2157
เส้นทางการขับรถไปยัง โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า
Diamond Plaza Hotel Hatyai
13.2 กม. – ประมาณ 20 นาที

เส้นทางที่แนะนำ
   
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

1.   มุ่งไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยัง เส้นทาง 4037    / 0.5 กม.
2.   วิ่งตรงต่อไปยัง เส้นทาง 4135   / 7.9 กม.
3.   เบี่ยงขวาเล็กน้อย เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 4135   / 43 ม.
4.   เลี้ยวขวา ที่ เส้นทาง 4/เพชรเกษม วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 4 / 4.0 กม.
5.   เบี่ยงขวาเล็กน้อยที่ เส้นทาง 4/เพชรเกษม   / 0.5 กม.
6.   ต่อไปยัง ศุภสารรังสรรค์   / 0.1 กม.
7.   เลี้ยวขวา ที่ นิพัทธ์อุทิศ 3 ปลายทางจะอยู่ทางซ้าย / 0.1 กม.
   
โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า
Diamond Plaza Hotel Hatyai

2158
ปฏิทินกิจกรรม / Walk Rally for Smart Team Building at PTT - BSA
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 02:57:41 PM »
หลักสูตร
Walk Rally for Smart Team Building at PTT - BSA

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2552

องค์กร / สถานที่
บริษัท บิซิเนส เซอวิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Business Services Alliance : BSA.

คณะวิทยากร
- อ.สุจิตรา ธรรมพิลา ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม อาร์.ดี.ไอ.
- อ.สมภาคย์ ชูโชติ จากรายการ สภาโจ๊ก

บริหารหลักสูตรโดย
สถาบันฝึกอบรม อาร์.ดี.ไอ.

2160


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์
2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517

สอ.มอ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรกได้ทั้งสิ้น 8,440.- บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการชุดแรก ปัจจุบัน สอ.มอ. มีสำนักงานให้บริการทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ
1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ (เยื้องศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2. สำนักบริการคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3. สำนักงานสาขาวิทยาเขตปัตตานี ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. สำนักงานสาขาวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
5. สำนักงานสาขาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หน้า: 1 ... 141 142 143 [144] 145 146 147 ... 166