แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 140 141 142 [143] 144 145 146 ... 166
2131


หนังสือ ติดอาวุธผู้นำ The WINNER
โดย รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

ติดอาวุธผู้นำ
The WINNER | Books for The WINNER
by Vikorn Rakpuongchon

ข้อคิดจากหนังสือ "ติดอาวุธผู้นำ"

Link:
- http://www.multi-smart.com

>> The WINNER | Books for The WINNER

2132
ดันดารา - ทาทายาย ตอนที่ 2/2
ดันดารา - ทาทายาย ตอนที่ 2/2

2134
General Discussion / หนังสือ The Twitter Book
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2009, 01:24:40 PM »


The Twitter Book

By Tim O'Reilly, Sarah Milstein
May 2009
Pages: 240
ISBN 10: 0-596-80281-1 | ISBN 13: 9780596802813

Contacts
CUSTOMER INQUIRIES
Sales/Customer Service
(707) 829-0515
order@oreilly.com

PRESS QUERIES ONLY
Contact Sara Peyton
O'Reilly Media
(707) 827-7118
peyton@oreilly.com

Press Release

April 24, 2009
The Twitter Book by Tim O'Reilly & Sarah Milstein--New from O'Reilly: The Definitive Guide to the Planet's Most Useful & Effective Communications Channel

Link:
- http://oreilly.com/pub/pr/2283

2135

ภาพจาก http://thaispecial.com

พิชัยยุทธ์ การพูด
ISBN 978-974-78492-2-4
เขียนโดย ผศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
พิมพ์ที่ บุ๊คแบงก์
พิมพ์ปี 2542
325 หน้า
ราคาเดิม 200 บาท

การพูดดีไม่ใช่แค่เป็นศรีแก่ปาก แต่ยังเป็นศรีและเกียรติแก่ผู้พูดเองด้วย หนังสือเล่มนี้รวบรวมกลั่นกรองมาจากหลักการและคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อน รวมทั้งประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในวงการพูด และวงการฝึกอบรมมานานกว่า 20 ปี เป็นงานเขียนที่เน้นสาระการศึกษาเรียนรู้ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการพูดในเกือบทุกเรื่อง

2136
พิมพ์ครั้งที่ ๑


พิมพ์ครั้งที่ ๒


ติดอาวุธนักบริหาร
- โดย 20 วิทยากรระดับประเทศ
- ความหนา 302 หน้า (ไม่รวมปก)
- สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ราคาเล่มละ 250 บาท (ค่าจัดส่งฟรี)
- รายได้ สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

วิทยากรผู้เขียนบทความ:
1. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
2. รศ.สุขุม นวลสกุล
3. สุเมธ แสงนิ่มนวล
4. พเยาว์ พัฒนพงศ์
5. อภิชาติ ดำดี
6. พนม ปีย์เจริญ
7. วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
8. ประมาณ เลืองวัฒณะวนิช
9. เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
10. ถาวร โชติชื่น
11. ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
12. ดร.นันทนา นันทวโรภาส
13. ดำรงค์ ใจสมคม
14. จตุพล ชมพูนิช
15. สมภาคย์ ชูโชติ
16. สมชาย หนองฮี
17. พิษณุ สกุลโรมวิลาส
18. รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
19. โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข
20. ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล

* ปก 2 สี (ม่วง - ชมพู)
* ขนาด 146 ซม. x 210 ซม. (A5)
* ความหนา 302 หน้า (ไม่รวมปก)
* ราคา 250 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
ติดอาวุธนักบริหาร. - - กรุงเทพฯ: พุทธศิลป์สาส์น, 2550.
302 หน้า.
1. การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง
658 .
ISBN 978-974-7522-95-2

2137


หนังสือ: กระบวนยุทธ์นักบริหาร
ผู้เขียน: รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
ISBN: 978-974-09015-3-2
จำนวนหน้า: 272 หน้า
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2551

ถ้าเปรียบนักบริหารเป็นจอมยุทธ์ฝ่ายบุ๋นขององค์กร สิ่งที่นักบริหารต้องมีก็คือ 4 กระบวนยุทธ์เหล่านี้

- กระบวนยุทธ์ที่ 1 การเป็นนักคิด
- กระบวนยุทธ์ที่ 2 การเป็นนักวางแผน
- กระบวนยุทธ์ที่ 3 การเป็นนักเจรจา
- กระบวนยุทธ์ที่ 4 การเป็นนักจิตวิทยาการบริหาร

นักบริหารที่ฝึกปรือฝีมือ จนมีครบ 4 กระบวนยุทธ์นี้แล้ว จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

2138

รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน มสธ.
ภาพโดย ประหยัด สุภาพ / wikimedia.org

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

อาจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นศิษย์เก่าจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [กฎหมายธุรกิจ]

ปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยากรประจำสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรและที่ปรึกษา Multi Smart Training Institute

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
- ส้นทางนักบริหาร
- วิทยากรฝึกอบรม
- เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
- เทคนิคการนำเสนอ
- เทคนิคการสอนงาน
- ศิลปการพูดในที่ชุมชน
- การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง
- กิจกรรม WALK RALLY
- การบริหารงานบุคคลยุคโลกาภิวัฒน์ ฯลฯ
 
ผลงานวิชาการ
- พิชัยยุทธ์การพูด
- ติดอาวุธนักบริหาร (เป็นบรรณาธิการ) ๒๕๕๐
- THINK BIG (๒๕๕๑) ISBN 978-974-04979-0-5
- กระบวนยุทธ์นักบริหาร (2551) ISBN 978-974-09015-3-2

อ้างอิงแหล่งที่มา
- สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.
- รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
- สำนักพุทธศิลป์2139
Computer & Internet: ทิปเล็กน้อยๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

1. ในขณะที่คุณกำลังจะ Restart เครื่องใหม่ ก่อนที่จะกดปุ่ม OK ให้คุณกด Shift ค้างไว้ จะทำให้คุณ Restart ได้เร็วขึ้น

2. ในบาง Web Site หากคุณกด Ctrl ค้างไว้ และเลื่อน Scroll ที่ Mouse จะทำให้ตัวอักษรของ Web Site นั้นใหญ่ขึ้น

3. หากกดปุ่ม Refresh หรือ F5 แล้วยังเป็นข้อมูลเดิม ลองกด Ctrl + F5 รับรองจะได้ข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดแน่ๆ

4. คุณสามารถเปิดไฟล์ Tips.txt ขึ้นมาเพื่ออ่านเทคนิคต่างๆ ได้ ซึ่งไฟล์นี้จะอยู่ใน c:\\windows ของคุณ

5. ในระหว่างที่คุณกำหลังใช้งาน IE อยู่นั้น สามารถกดปุ่ม F4 เพื่อเป็นการเปิดดู URL List ในช่อง Address ได้เลย

6. การกดปุ่ม Esc ระหว่างการใช้ IE จะทำให้ IE ของคุณนั้นหยุดโหลดได้ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม Stop

7. ระหว่างการใช้ IE สามารถกดปุ่ม Alt + D หรือ Ctrl + Tab เพื่อเข้า Address bar อย่างเร็วได้

8.คุณสามารถ ไปที่ Start -> Run และพิมพ์ว่า welcome กด Enter เพื่อเปิดหน้าต่างต้อนรับของ Windows ได้

9. ที่ Notepad หรือ ICQ หากคุณลืมเปลี่ยน Mode ภาษา ให้กดปุ่ม Ctrl + Back Space เพื่อแก้คำที่พิมพ์ผิดไปแล้ว

10. คุณสามารถ เปิด Folder Desktop อย่างรวดเร็ว โดย Start -> Run พิมพ์จุด (.) ลงไปแล้วกด Enter

11. ใน IE สามารถกด Space Bar เพื่อนเลื่อนหน้า Page ลงได้ ส่วนเลื่อนขึ้นคือ Shift + Space Bar

12. ใน Windows คุณไม่สามารถ สร้าง Folder ที่ชื่อ \"con\" ได้

13. ใน IE ที่ช่อง Address ปุ่ม Ctrl+Enter สามารถช่วยคุณ ในการพิมพ์ URL ได้เร็วยิ่งขึ้น

14. การกด Ctrl ค้างเอาไว้ ตอนเวลา BOOT เครื่อง จะทำให้คุณไม่พลาด Startup Menu

15. คุณสามารถปิดนาฬิกาที่ Taskbar ได้ โดยคลิกขวาที่ Task bar > Properties > เอาเครื่องหมาย Show Click ออก

16. หากคุณกด F11 ใน Windows Explorer จะช่วยให้มีการทำงานที่สะดวกขึ้น

17. ใน ICQ การส่ง Message หากคุณกด Ctrl+Enter จะสะดวก กว่าการ Click Mouse ที่ปุ่ม send

18. คุณสามารถกด F2 เพื่อ ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ Icon ต่างๆ ได้

19. การกด F5 ใน NotePad จะเป็นการแทรก เวลา และวันที่ ปัจจุบัน

20. การกด Windows + E จะเป็นเปิด Windows Explorer ขึ้นมา

21. เปิด System Properties อย่างรวดเร็วคือการกด Window + Pause Break

22. การย่อยทุกๆ หน้าต่างที่เปิดใช้งาน ให้ยุบไปให้หมด คือการกด Window + D ถ้าจะขยายคืนมาอีก ให้กดซ้ำ

23. การเคาะวรรคในโปรแกรม Dreamweaver คือ Shift + Ctrl + Space Bar ส่วนการเว้นบรรทัดคือ Shift + Enter

24. การลบไฟล์แบบ ไม่เก็บไว้ใน Recycle Bin คือการกด Shift + Delete

25. การกด Shift ค้างไว้ เวลาใส่แผ่น CD-Rom จะเป็นการไม่ให้มันเปิด Autorun ของแผ่น CD-Rom นั้นขึ้นมา

26. การ Restart เครื่องอย่างเร็ว คือไปที่ Start -> Shut Down... -> Restart จากนั้น ก่อนที่จะ OK ให้กด Shift ค้างเอาไว้

27. ในระหว่างใช้ Browser คุณสามารถกดปุ่ม Space Bar เพื่อเลื่อนหน้าลง และ Shift + Space Bar เพื่อนเลื่อนหน้าขึ้นได้

28. กด Shift + คลิก จะเป็นการเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้อง back กลับ

29. คุณสามารถ ไปที่ Start -> Run และพิมพ์ว่า hwinfo /ui กด Enter เพื่อดูรายงานต่างๆ ของ HardWare

---------------------------
ที่มา: http://www.arip.co.th

2141


โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร อัยการผู้ช่วยภาควิชาการ รุ่นที่ ๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
การทำงานเป็นทีม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การประสานงานเชิงบูรณาการ
สำนักงานอัยการสูงสุด
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว กาญจนบุรี

คณะวิทยากร
รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
อ.วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
อ.วิชิต ต้นทัพไทย
อ.ประหยัด สุภาพ
อ.เอกกร เอกมงคลกิตติ

2142
General Discussion / สมุนไพรธรรมชาติ PHYTO
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 08:44:26 AM »
สมุนไพรธรรมชาติ PHYTO เป็นหนึ่งในด้านผมและผิว
สถาบันเพื่อสุขภาพผม 1999

บริษัท เอกชมพู จำกัด
1145 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

2143โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ไทรโยค กาญจนบุรี 

แผนที่ เอกไพลิน รีเวอร์แคว Aek-pailin River Kwai
+ http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=training01&topic=388

โรงแรม เอกไพลิน รีเวอร์แคว
โรงแรม เอกไพลิน รีเวอร์แคว ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 4 ถนนลาดหญ้า-เอรวัณ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงแรมที่มี ทัศนียภาพสวย และใหม่ที่สุด ในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาบริเวณติดแม่น้ำแควใหญ่กว่า 2 กิโลเมตร หน้าโรงแรมติดแม่น้ำ ในส่วนที่เรียกว่า "คุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำแควใหญ่" จากถนนแสงชูโตเข้ามาโรงแรมเพียง 800 เมตร ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 32 กม. และเพียง 151 กม. จากกรุงเทพฯ

2144
General Discussion / อบรมหลักสูตร Team Building for Smart Team Work
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 03:26:16 PM »
บริการจัด อบรมหลักสูตร Team Building ให้กับบุคลากรของท่าน
ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยวิทยากร นักพูด นักวิชาการชั้นนำ

สนใจรายละเอียด กรุณาติดต่อ 086-606-5059 (True), 087-678-5884 (DTAC)
อีเมล์ info at TrainingSmart.net / walkrally at MSN.com / walkrally at Gmail.com / walkrally at Live.com
ชมเว็บไซต์ http://www.TeamBuilding.in.th / http://www.TrainingSmart.net

บริหารหลักสูตรโดย
สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท และ บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
http://www.Multi-Smart.co.th / http://www.Multi-Smart.com

2145
General Discussion / Leadership Theories
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 11:00:04 AM »

Picture: 1000advices.com

Leadership Theories
บรรยายโดย ดร.อุทัย เลาหวิเชียร

Cluster of Desired Attributes

1. Intellectual Attributes Knowledge

    *
      Analytic Faculty - One have to have analytical thinking สำคัญ - ปรัชญาเชิงศาสตร์
    *
      Grasp of the Situation as a Whole - สอนให้มองสถานการณ์ในภาพรวม
    *
      Knowledge about human behaviors & Relations -  empathy เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าคนเราเป็น modern man จะต้องมี empathy มีมนุษยสัมพันธ์ มี Cosmopolitan Man คนหลายขอบฟ้า -- คนที่กว้างมาก มีเพื่อนเยอะ mobile people เดินทางเยอะ รักชาติ compassion รู้สึกเห็นอกเห็นใจคน broad minded ใจกว้าง (ถ้า narrow minded ใจแคบ)

2. Operational Capability Skills

    *
      Organizational Capability - ความสามารถในทางองค์การ
    *
      Human Skill - ความสามารถ
    *
      Sensitivity to Power Situation - ความอ่อนไหวที่สามารถเอาอำนาจมาช่วยเรา
    *
      Communication Skill - การสื่อสาร พูดให้คนรัก พูดให้คนระดับล่างได้รู้เรื่อง คุยกับศัตรู
    *
      Entrepreneurial Skill - ทักษะการเป็นพ่อค้า เฉลียวฉลาด ตัดสินใจเร็ว กล้าได้กล้าเสีย กล้าเสี่ยง

3.  Orientational Attributes - Values & Attitudes สอนมา ซึมซาบมา - ทัศนคติ -

    *
      Future Outlook - มองการณ์ไกล
    *
      Innovative Mind - คิดใหม่ ทำใหม่
    *
      Positive View of Human Nature - มองคนในแง่ดี
    *
      Entrepreneural Will - ใจเหมือนพ่อค้า
    *
      Power Motive - การใช้อำนาจ มี power ในการดึงคนที่มีอำนาจมาช่วยได้

4. Ethical Qualities - Philosophy & Standards

    *
      Normative Conviction - มาตรฐาน เกียรติ
    *
      Philosophy of life - ปรัชญาของชีวิต
    *
      Sense of Public Resposibility - ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อส่วนรวม
    *
      Ethical Standards

The Change Leader's Competency Profile

   1.
      Resilient - bounces back from setbacks positively and quickly
   2.
      Opportunistic - quick to recognize and capitalize on breaks
   3.
      Accountable - Places self on the line and reacts non-defensively
   4.
      Curious - continuously seeks new information and learns new skills
   5.
      Selfless - consistently puts the interests of the organization first
   6.
      Self - Critical - regularly analyses own behavior to improve effectively
   7.
      Adventurous - forsakes comfort zone to experience other perspectives
   8.
      Communicating - openly shares critical information with colleagues
   9.
      Initiating - instigates changes without waiting for direction or approval
  10.
      Imagining - thinks laterally and creatively, quick to see new angles
  11.
      Innovating - regularly generates and implements new ideas
  12.
      Forward Looking - looks to the future without dwelling on the past
  13.
      Visioning - regularly displays

 

กำหนดทิศทาง (Direction Setter)

    *
      ผู้นำกำหนดเป้าหมายในอนาคตภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์การจะต้องบรรลุ
    *
      นัก บริหารกหนดวิธีการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็จะจูงใจให้ผู้อื่นเห็นคล้อยกับความเจริญและความก้าวหน้าในการ บรรลุเป้าหมาย
    *
      ดังนั้น นักบริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ที่จะชี้นำให้ทุกๆ คนในองค์การ ต้องการและเร่งให้บังเกิดผล

กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

    *
      กระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในองค์การ ซึ่งได้แก่ บุคลากร ทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่น  เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผล (เช่น AT&T ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการแข่งขันระดับโลก)  เช่น นักกีฬาฟุตบอล
    *
      นักบริหารควรจะมีความสามารถในการ "คาดการณ์วิวัฒนาการของโลกภายนอก"  ประเมินผลกระทบของ

สอนและชี้แนะ (Coach)

    *
      สร้างทีมงานเพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์เป็นจริงขึ้นมาได้ เช่น กรณีของ Dr. Martin Luther King
    *
      ชี้ให้คนในองค์การทราบจุดยืน  วิสัยทัศน์  และการทำให้หนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นจริงของวิสัยทัศน์
    *
      ช่วยให้ทุกคนในองค์การทำงานสำเร็จ  ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ  ช่วยสอนให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจและสามารถจะ


ที่มา: http://leadership.exteen.com/category/PhD-Courseworks/page/3

หน้า: 1 ... 140 141 142 [143] 144 145 146 ... 166