แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 115 116 117 [118] 119 120 121 ... 166
1756
ล่องเรือไหว้พระ เสน่ห์วัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (Life Style : ท่องเที่ยว) วันที่ 5 ธันวาคม 2552

ความงดงามของสถาปัตยกรรม และฝีมือช่างศิลป์ที่สะท้อนผ่าน วัด หลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นความงามอันทรงคุณค่า

ที่ ควรหาโอกาสไปสัมผัส สักครั้ง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ขน.) จึงเชิญชวนเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ยลเสน่ห์ความงามของวัดสำคัญ 9 วัดในหนึ่งวัน

 เริ่มที่ วัดบุคคโล วัดเก่าแก่อายุกว่า 237 ปี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 โดยเจ้าฟ้าหญิงอุบลวรรณา วัดแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแพ” ซึ่งเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยมากับแพ วนมาอยู่หน้าวัดหลายวัน ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีอันเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัด และเป็นที่นิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อให้การทำมาค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองสม ปรารถนา

 วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" ตามชื่อหมู่บ้าน ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดยานนาวา"

 วัดราชสิงขร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปลายรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275 - 2310) ภายในวัดประดิษฐาน "หลวงพ่อแดง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดแกมทองคำปางมารวิชัย มีความงดงามมาก โดยเฉพาะพระพักตร์ ได้รับการขนานนามว่า "หลวงพ่อพระพุทธสุโขทัย" กิตติศัพท์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ร่ำลือกันว่าผู้ใดได้บนบานศาลกล่าว มักได้สมปรารถนาเสมอ

 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ "หลวงพ่อโต" เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกว่า "ซำปอฮุดกง" หรือ "ซำปอกง" วัดนี้เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติ และแสดงชีวิตชาวบ้านในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังมีหอพระธรรมมณเฑียร เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4

 วัดอรุณราชวราราม หรือ “วัดแจ้ง” เป็นอีกวัดหนึ่งที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ "วัดมะกอก" พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นวังหน้าในรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และยังได้ทรงลงมือปั้นหุ่นพระพักตร์ "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" พระประธานในพระอุโบสถด้วยพระองค์เอง สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ ได้แก่ พระปรางค์ใหญ่ เป็นพระเจดีย์ทรงปรางค์ก่ออิฐถือปูน ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ อย่างงดงาม

 วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ได้มีการขุดพบระฆังลูกหนึ่งซึ่งมีเสียงไพเราะมาก ซึ่งต่อมารัชกาลที่ 1 ได้นำระฆังดังกล่าวไปไว้ที่วัดพระแก้ว และโปรดให้สร้างหอระฆัง พร้อมทั้งระฆังอีก 5 ลูกไว้ให้แทน จึงเป็นที่มาของชื่อวัดภายในพระอุโบสถประดิษฐาน "พระประธานยิ้มรับฟ้า" เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ ได้รับการยกย่องว่างดงามมาก

 วัดอมรินทราราม วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดบางหว้าน้อย” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด และทรงพระราชทานนามใหม่ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานศักดิ์สิทธิ์ คือ “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” ซึ่งมีเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เมื่อครั้งสงคราม โลกครั้งที่ 2 ชาวบ้านจึงเลื่อมใสอย่างมาก

 วัดคฤหบดี ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ได้โปรดพระราชทานนามวัด และพระราชทาน “พระแซกคำ” ไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถ หลวงพ่อแซกคำ เป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ภายในองค์หลวงพ่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 9 องค์ นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่กับพระแก้วมรกต ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้อัญเชิญมากจากเวียงจันทน์ ในปี พ.ศ. 2369

 ปิดท้ายด้วย วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ชาวบ้านเรียกว่า "วัดสมอแครง" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงรับวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทอง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองซึ่งเพิ่งเปิดให้ชมความสวยงามกันอย่างใกล้ชิด ด้วย

 สำหรับผู้ที่สนใจชมความงาม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดทั้ง 9 แห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีให้เลือกมากมายหรือสอบถามที่โทร 02-682-9880

1758

ภาพจาก manager.co.th

วันที่ 29 ธันวาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2553 พร้อมลายพระหัตถ์คำอำนวยพรว่า

"ส.ค.ส.2553 ปีขาล

ถึงปีขาลเสือตัวใหญ่แต่ไม่ดุ
มันกินจุทั้งข้าวปลามังสาหาร
เกิดดินดำน้ำชุ่มชลประทาน
ล้วนเบิกบานมีกินใช้ไปด้วยกัน
ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยไม่ถอยหนี
ก็จะมีโชคช่วยอำนวยขวัญ
อย่ากลัวเสือตัวนี้มันดีดีครัน
ดีทุกวันทุกเดือนเหมือนคิดเอย"


ตอนท้ายลงพระนามาภิไธย สิรินธร

สำหรับ ส.ค.ส.พระราชทานนี้พิมพ์บนการ์ด 2 สี คือ สีชมพูอมเนื้อ และสีฟ้า มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า ส่วนด้านหน้าเป็นภาพวาดฝีพระหัตรูปเสือและค้างคาว

สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทาน ส.ค.ส.2553
http://www.multi-smart.com/modules.php?name=News&file=article&sid=144

1759
ไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล 9 พระอารามหลวง
    - วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
    - วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
    - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
    - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
    - วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
    - วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร  
    - วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
    - วัดบวรนิเวศวิหาร
    - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

>

1760
General Discussion / CNN : Thailand King
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 02:13:22 AM »

1762
ครัววัฒนธรรม วังหิน: (อาหารไทยอีสานดั้งเดิม)
ถนนลาดพร้าววังหิน ซอย 74
กรุงเทพมหานคร
พิกัด GPS: +13° 49' 43.50", +100° 35' 43.60" / 13.828750, 100.595444

ร้านข้าวต้มพระโขนง:
ปากซอยสุขใจ ถ.สุขุมวิท 71 (ปรีดี)
พระโขนงเหนือ คลองคัน กรุงเทพมหานคร
พิกัด GPS: +13° 43' 12.85", +100° 35' 45.05" / 13.720236, 100.595847

------------------
ร้านอาหารอร่อย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
สามารถนำพิกัด gps. ไปค้นใน google เพื่อดูแผนที่อย่างละเอียดได้

1763
สภาพความต้องการ และปัญหาเกี่ยวกับสื่อเพื่อการฝึกอบรมคนงานใน โรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
State, Needs and Problems Concerning Media for Training Workers in Industrial Factories,Bangkok Metropolis.

ผู้แต่ง :      สุจิตรา ธรรมพิลา
จำนวนหน้า (Page) :      141 P.
ISBN :    974-582-086-5

Keyword: STATE / NEEDS / PROBLEMS / MEDIA / TRAINING / INDUSTRIAL FACTORIES

1766

สมชาย หนองฮี - ศิลปะการบรรยาย
สมชาย หนองฮี - ศิลปะการบรรยาย การเป็นวิทยากร

ตัวอย่าง ศิลปะการบรรยายของ อ.สมชาย หนองฮี
วิทยากร และที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท
บริการจัดอบรมสัมมนา จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อการทำงานเป็นทีม

Link: http://www.multi-smart.co.th

Training Coaching Talk Show Walk Rally

1767
Entertainment News / ให้เหล้า = แช่ง
« เมื่อ: ธันวาคม 28, 2009, 09:38:40 PM »

ของขวัญ Happy Birth Day

ให้เหล้า = แช่ง

1768

สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต รัฐบาลจีน |   中国网络电视台首页

+ http://www.cntv.cn/
+ http://www.hd315.gov.cn

หน้า: 1 ... 115 116 117 [118] 119 120 121 ... 166