แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

1651
วิธีตรวจหา sniffer ในเน็ตเวิร์คของคุณ > http://bit.ly/7nUvd0
โดยส่วนตัวคิดว่าการใช้ Sniffer ไม่น่าจะเป็นการกระทำที่ถูกกฏหมาย... แม้ผู้กระทำนั้นเป็นภาครัฐก็ตาม... -> http://bit.ly/4nZc9i
@pornsuri ซอฟท์แวร์ Sniffer ThaiNoSnif

#thaiNoSniff
+ http://twitpic.com/z28cs/full
+ http://www.facebook.com/thainosniff 


1653
ปฏิทินกิจกรรม / หลักสูตร Balanced Scorecard & KPIs
« เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 01:05:27 PM »
โปรแกรมสัมมนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Thailand Management Association [TMA.]หลักสูตร
Balanced Scorecard & KPIs

ขอบเขตการสัมมนา
Balanced Scorecard & KPIs เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
มิติด้าน Financial, Customer, Internal Business Process and Learning and Growth
ทั้ง 4 มิติ จะส่งผลให้องค์กรมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๓
อัตราค่าสัมมนา ๗,๘๐๐.- บาท
สถานที่ TMA

วิทยากร
คุณดนัย เทียนพุฒ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

1654
ปฏิทินกิจกรรม / หลักสูตรอบรม Training มือใหม่
« เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 01:03:21 PM »
โปรแกรมสัมมนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Thailand Management Association [TMA.]หลักสูตร
Training มือใหม่

ขอบเขตการสัมมนา
การเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอนกระบวนการ ทักษะในการจัดฝึกอบรม
ทั้งด้านของบทบาท การประสานงาน การติดตามประเมินผลในการจัดฝึกอบรม
ซึ่งผู้เข้าสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๓
อัตราค่าสัมมนา ๗,๘๐๐.- บาท
สถานที่ TMA

วิทยากร
ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ผู้อำนวยการอาวุโส
สถาบัน AA HR Solution

1655
โปรแกรมสัมมนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Thailand Management Association [TMA.]


หลักสูตร
เจาะลึกประเด็นภาษี ด้านบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน

ขอบเขตการสัมมนา
มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกต้องด้านภาษี  
ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนงาน งบประมาณ และวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน รวมทั้งการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
อัตราค่าสัมมนา ๔,๐๐๐.- บาท
สถานที่ TMA

วิทยากร
คุณพีรพัชร คุรฑโภไคย
นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอุทรณ์๒ สำนักอุทรณ์ภาษี กรมสรรพากร

1656
โปรแกรมสัมมนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Thailand Management Association [TMA.]


หลักสูตร
การบริหารทีมงาน (Supervisory Grid)

ขอบเขตของหลักสูตร
วิธีการเรียนรู้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าสัมมนา และในระหว่างการสัมมนา ซึ่งมีการออกแบบ
เพื่อใช้ประสบการณ์ของผู้เข้าสัมมนาเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกันจากการทำงานเป็นทีม
เรียกว่า Result - Oriented Practical Workshop

วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
ค่าสัมมนา ๑๗,๐๐๐.- บาท
สถานที่ TMA.

วิทยากร

ดร.ธีระชัย เชมนะสิริ
ผู้อำนวยการสถาบันการบริหารการพัฒนาองค์กร

ดร.พรรณนิภา ภู่รุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการสถาบันการบริหารการพัฒนาองค์กร

1657
โปรแกรมสัมมนา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๓
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
Thailand Management Association [TMA.]หลักสูตร
Sales Supervisory Skill

ขอบเขตการสัมมนา
เรียนรู้ถึงขอบเขต บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยผู้เข้าสัมมนาจะทราบถึงเทคนิคและวิธีการ
ทั้งเรื่องของการสื่อสาร การสอนงาน การวางแผน การบริหาร และการติดตามประเมินผลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
อัตราค่าสัมมนา ๔,๐๐๐.- บาท
สถานที่ TMA

วิทยากร
คุณไพบูลย์ ล้วนวรรัตน์
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการขายและการตลาด

1659
Entertainment News / Mango TV ช่อง TV ใหม่ของ NBC
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 07:47:50 PM »

1660
Politics News / กฎเหล็ก 9 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 07:27:25 PM »
กฎเหล็ก 9 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

1. ให้ครม.น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสุขในหมู่ประชาชน
2. ให้ยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด
3. นโยบายที่ครม.อนุมัติถือเป็นเป้าหมายหรือทิศทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
4. ในภาวะวิกฤตการทำงานของรัฐบาลต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค
5. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาอย่างสม่ำเสมอ ต้องไปรับฟังความคิดเห็นของส.ส.และตอบกระทู้
6. ให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชน พฤติกรรมใดๆ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่น ขอให้ระวังเป็นพิเศษ
7. ในรัฐบาลที่เชื่อมั่นวิถีทางประชาธิปไตยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8. รัฐบาลชุดนี้ต้องพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งในเชิงนโยบายและเรื่องอื่นๆ
9. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนคนอื่นในแง่การปฏิบัติตามกฎหมาย


กฎเหล็ก 9 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี


กฎเหล็ก 9 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

1661
กล้อง และการถ่ายภาพ / The AWESOME SUNBOUNCERS best of "Behind the Scenes"
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 06:18:04 PM »
The AWESOME SUNBOUNCERS best of "Behind the Scenes"

Worlds best photographers reveal their lighting trixx!

Tipps und Tricks der großen Fotografen.
AWESOME SUNBOUNCERS Die besten Szenen vom "Behind the Scenes"

David Mecey - Rolando Gomez - Art Brewer - Mike Larson

The AWESOME SUNBOUNCERS best of "Behind the Scenes"

Keywords: fashion TV, bikini shooting, swimsuit shooting, fashion shooting, model shooting, DIY, hands on video, hands on photo, hands on photography, light workshop, lighting reflector, photo reflector, video reflector, light tutorials, shooting tips, fashion photography, glamour photography, portrait photography, photo acadamy, lighting master class, photo university, master of photography, master of photographic lighting, real photo shooting, fashion shooting, fashion fotografie, model
models, model photography, model search, photographic lighting, Sunbounce, California sunbounce, reflector, Reflektor, Scrim, Lichtsegel, photo master, photo workshop, photo tips, photo school, Video shooting, video filming, film technics, film lighting, film light, video lighting, video light, video illumination, TV light, broadcasting light, HD light, perfect light, photo assistent, grip, director of photography, DOP, light, Foto Lichtführung, Foto shooting, Modefoto, modefotografie, modelsuche, modell, model shooting, modell shooting, modefotograf, modephotograph, modephotograf, photograph, photograf, fotograf, portrait, video licht, reporter licht, perfektes licht, Kameramann, Beleuchter, Beleuchtung, Licht, Foto tutorial, photo tutorial, Foto Akademie, photo academie, photographer acadamy, videographer acadamy, film academy, photo lesson, foto unterricht, foto workshop, photo basics, foto Grundlagen, photo masterclasses, fashion photography, mode fotografie, lighting tutorial, meet the photographer, digital workshop, slr workshop, available light, strobe light, mixing light, studio lighting, outdoor lighting, video lighting, star fotografie, photography secrets, video secrets, lighting secrets, portrait secrets, photographer, taking great pictures, Art of photography, art of video, art of lighting, Digital photography, digitale fotografie, analog photography, analoge fotografie, glamour photography, sexy photography, photo shoot, video shoot, glamour shoot, glamourouse shoot, sexy shoot, fashion shoot, lingery shoot, bathing suit shoot, fancy shoot, fashion video

1662
กล้อง และการถ่ายภาพ / Using Bounce as Your Main Light and Fill Light
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 06:15:30 PM »
In this video I basically demonstrate how I used bounced light as my main light soure for the first setup and then how I use bounce light to illuminate the harsh shadows and see detail in them.

This video is for my first video blog and also my submission into the Squeeze the Lime Bounce Competition.

You can see all the photos in the video and more, along with lighting info at:
http://www.flickr.com/photos/esquivelphoto/sets/72157621982381727/

Model: Rebekah Davis
Make Up: Mandy Davis
Cameraman and Assistant: Brian Novak
Music used legally through Jamendo.com: King Dubby "Searching the Dub"

You can find out more about me and my photography at http://jesusesquivel.weebly.com

Using Bounce as Your Main Light and Fill Light 0001

1663
การใช้แฟลช แบบ สะท้อน ตัวสะท้อนแสง
Bouncing Light in NYC

Shooting with only bounced lighting techniques in NYC! My first video, and my entry into the LIME bounce competition at www.squeezethelime.com

Credits:
Photographer: Me!
Director: Carmine Caracciola
Model: Valerie Bauer (Model Mayhem #842979)
Assistant: Dave Gervase

Visit my blog at http://photogwc.blogspot.com

Email me at FJGphoto@gmail.com

See the full set of images from this shoot at: http://www.flickr.com/photos/fjgphoto/sets/72157622807795360/

Bouncing Light in NYC

1665
Entertainment News / Sherlock Holmes Official Movie Trailer
« เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 01:29:39 PM »
'Sherlock Holmes' Trailer HD
Sherlock Holmes - Trailer 1 [HD]
'Sherlock Holmes' Trailer 2 HD
'Sherlock Holmes' Trailer 3 HD
Sherlock Holmes Official Movie Trailer

เชอร์ล็อคโฮล์มส์ ดับแผนพิฆาตโลก
A darker, more sophisticated version of Sherlock Holmes and his trusted number two, Dr. Watson.
Source: www.filmratings.com / www.mpaa.org / http://sherlock-holmes-movie.warnerbros.com / www.imdb.com/title/tt0988045/