แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 88 89 90 [91] 92 93 94 ... 166
1351
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

ปัจจุบันอายุ 56 ปี เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2496 เป็นชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 28

พ่วงด้วยปริญญาโท จาก 3 สถาบัน คือ
ปริญญาโท คณะพัฒนบริหารศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า),
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตร F.B.I. รุ่น 159,
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388
และหลักสูตรบริหารงานตำรวจจากประเทศอังกฤษ


ภาพและข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000109905

1354
หงึกๆ หงัก สไตล์ฝรั่งหัวใจลาว... จังซี่มันต้องถอน ป๊าดดดด!!!

ULUVUS - Humps (Live at Tigo Big 3)

Humps medley with a few more thrown in......
see more from ULUVUS at http://www.uluvus.com/ and on facebook at http://www.facebook.com/uluvus/
http://www.youtube.com/user/laotimbo

1355
Entertainment News / บางรักซอย 9
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 06:50:15 PM »
บางรักซอย 9
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บางรักซอย 9 คือ ละคร ซิทคอม (Situation Comedy) ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศเวลา 18.00 น. - 19.00 น. ทุก วันเสาร์ สร้างโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ กำกับการแสดงโดย จิรศักดิ์ โย้จิ้ว และ พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ นำแสดงโดย แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ และ อ้อม พิยดา เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน และได้มีการจัดทำเป็นวีซีดี และสร้างเป็นละครเวทีในปี พ.ศ. 2551 ที่มีชื่อตอนว่า ก่อนจะถึง บางรักซอย 9 on stage

หลังฉากจบของ บางรักซอย 9 ทุกตอน ก่อนที่จะเริ่มตัวอย่างตอนต่อไป จะมีรายชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดโครงเรื่องของละคร คือ ถกลเกียรติ วีรวรรณ, ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, จิรศักดิ์ โย้จิ้ว, ศุภกร เหรียญสุวรรณ, ดนัย อัมพรดนัย

บางรักซอย 9 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ชัดเจน สถาปนิกหนุ่มเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ และได้เช่าบ้านของแป้ง เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในบ้าน และความสัมพันธ์ของชัดเจนกับแป้งที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ

Link:
http://th.wikipedia.org/wiki/บางรักซอย 9

1356

พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (สีแดง) แยกจากจังหวัดหนองคาย

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 และผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์

การร้องขอจัดตั้งถูกขอตามข้อเสนอของนายสุเมธ พรมพันห่าว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีธรรม จังหวัดหนองคาย โดยแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย

จังหวัดบึงกาฬที่เสนอให้จัดตั้งมีพื้นที่ทั้งหมด 4,305 ตร.กม. จากการสำรวจความเห็นของประชาชน จำนวน 366,903 คน ปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 98.83 หากมีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ จะมีประชากรประมาณ 390,000 คน ประกอบด้วย 8 อำเภอ

สภาพทั่วไป

ปัจจุบันบึงกาฬเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีน้ำตก มีภูเขา เป็นอำเภอที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระบวนการพิจารณา

เมื่อปี พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาว่ายังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงมหาดไทย ได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อมาในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ


ที่ตั้ง

ข้อมูล: http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดบึงกาฬ

1357


สถาบันวิมุตตยาลัย
๗/๙-๑๘ ถนน อรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘.
อีเมล์ dhammatoday@gmail.com

Vimuttayalaya Institute
7/9-18 Arunamarin Rd. Bangkoknoi Bangkok 10700
Tel (+66) 0-2422-9123 Fax (+66) 0-2422-9128
Email dhammatoday@gmail.com   

internet
http://twitter.com/vajiramedhi
http://www.facebook.com/v.vajiramedhi
http://www.dhammatoday.com/

1358


ดาวน์โหลด E-Book สอนวาณิชให้เป็นเศรษฐี โดย ว. วชิรเมธี

จากการเสวนาเรื่อง “สอนวาณิชให้เป็นเศรษฐี”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอนวาณิชให้เป็นเศรษฐี
ว. วชิรเมธี
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
จำนวนพิมพ์ ๕,๐๐๐ เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรม
ว. วชิรเมธี
สอนวาณิชให้เป็นเศรษฐี
กรุงเทพฯ : สถาบันวิมุตตยาลัย ๒๕๕๓
๗๒ หน้า

ภาพปก ปรัชรินทร์ อรวรรณนุกูล
ออกแบบปก พงษ์พิชิต ไชยวุฒิ

ร่วมจัดพิมพ์โดย
สถาบันวิมุตตยาลัย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สงวนสิทธิ์โดย
สถาบันวิมุตตยาลัย
เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘
E-Mail : dhammatoday@gmail.com www.Dhammatoday.com

+ ดาวน์โหลด E-Book ขนาด 782 KB ที่นี่ ความหนา 72 หน้า

+ คลิกฟังเสียงการเสวนาพร้อมดาวน์โหลดไฟล์เสียงที่นี่  ความยาว 1:27:11 ชม.

รายละเอียด :
เสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัชนาโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

ปุจฉาโดย
คุณภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณมนตรี ศรไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมการเสวนา

Link:
http://www.dhammatoday.com
http://www.facebook.com/v.vajiramedhi

1359

งานแสดง!!ตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชียครั้งที่ 25
BANGKOK 2010 – 25 th Asia International Stamp Exhibition

วันที่ 4-12 สิงหาคม 2553
สถานที่ QSNCC


งานแสดงไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย เริ่มแล้ว 4-12 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   4 สิงหาคม 2553


       งานแสดงตราไปรษณียากร ภาคพื้นเอเชีย พ.ศ. 2553 หรือ BANGKOK 2010 จะจัดขึ้นในวันที่ 4-12 ส.ค.นี้ เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      
       ในงานดังกล่าวจะจัดแสดงผลงานการประกวดแสตมป์หายากมากกว่า 1,000 เฟรม เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นโลกแฟนตาซีแห่งการเรียนรู้ผ่านดวงแสตมป์ต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์งดงามจากหลากหลายประเทศทั่วภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปี ราชาภิเษก ซึ่งจะจัดแสดงสิ่งสะสมที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อน

Link:
http://www.bangkokstamp2010.com
http://www.facebook.com/pages/Queen-Sirikit-National-Convention-Center/53011924924
http://twitter.com/QSNCC
http://www.thailandpost.co.th

1360
กล้อง และการถ่ายภาพ / HOW TO BUILD A GREEN SCREEN
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 04:41:14 PM »
HOW TO BUILD A GREEN SCREEN

Guide to build a GREEN SCREEN (or BLUE SCREEN):
Video Demonstration, Forum experiences, research, suggestions, equipments researh, Studios research, "Tricks, Secrets and underground legends", and much more from the Film Makers of Primociak connections.

Ref:
http://www.youtube.com/user/primociak
http://www.leonardocorbucci.com/
http://www.facebook.com/pages/Leonardo-Corbucci-Zanobi/56368587719

1362
คนทำทาง2

เพลงขลุ่ย คนทำทาง อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ ชูเกียรติ ฉาไธสง
 mp3, mp4, flv, youtube

1363


เว็บไซต์ อุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ
http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=104&lg=1

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ตู้ ปณ.18  อ. ทองผาภูมิ  จ. กาญจนบุรี   71180
โทรศัพท์ 0 3453 2114 (VoIP)   อีเมล reserve@dnp.go.th

เนินกูดดอย อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
http://travel.sanook.com/hometown/hometown_01107.php


1364

Promotion: 2 คน ลด 1 บาท เหลือ 1599.- / แล้วจะจัดโปรฯ ทำไม...

บ้านพลอยประทานรีสอร์ท กาญจนบุรี
+ http://www.baanploypratharn.com/

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 08-9885-1888
เวลา 09.00 น. - 17.30 น. ทุกวัน จันทร์ ถึงศุกร์
(คุณกรแก้ว) สำหรับนอกเวลาทำการ
อีเมล์: info@baanploypratharn.com

แผนที่ : mapPDF.pdf

หน้า: 1 ... 88 89 90 [91] 92 93 94 ... 166