แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - กองบรรณาธิการ

หน้า: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 166
121
แนะนำเพื่อนๆที่ต้องหามัลติมิเตอร์แบบราคาสุดถูก และใช้งานได้ดี รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะ ของดีราคาถูกๆก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะ เหมาะใช้งานที่ต้องวัดไฟเป็นประจำและใช้งานไม่ค่อยบ่อยมากนัก มีไว้ติดบ้านดีนักแล

DIY LED PROJECT
เผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2017

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DT 830D digital multimeter

122
มิเตอร์วัดไฟ Digital + สอนใช้งาน + วัด AC DC Ohm.

123
การใช้งานมัลติมีเตอร์เบื้องต้น ไม่จำกัดอยู่เฉพาะช่างไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถจะมีใว้ใช้งาน
SomchaiDIY
6 ส.ค. 2016

มัลติมีเตอร์ใครๆก็ใช้ได้(How to use a Multimeter)

124
วีดิทัศน์ชุดนี้ ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ผลของการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง เครื่องมือวัดไฟฟ้าประเภทมัลติมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมนึก แก้วมีศรี
15 มิ.ย. 2013

ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมิเตอร์


ตอนที่ 2 การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดค่าปริมาณไฟฟ้า
 

ตอนที่ 3 การนำมัลติมิเตอร์ใช้วัดค่าความต้านทาน


ตอนที่ 4 การนำมัลติมิเตอร์วัดตัวเก็บประจุ


ตอนที่ 5 การนำมัลติมิเตอร์ไปใช้วัดไดโอด


ตอนที่ 6 การนำมัลติมิเตอร์ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


126
ประวัติวิทยากร อ.ทองมวล อินทร์ประโคน  
>> คลิกดาวน์โหลดที่นี่!!

การศึกษา
•   โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
•   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
•   อาจารย์พิเศษศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขต 1 กรุงเทพฯ
•   หัวหน้าแผนกกิจกรรมศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขาบางแค กทม.
•   ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขางามวงค์วาน กทม.
•   ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
•   ผู้จัดการส่วน E.V.H. / Promotion

 
ปัจจุบัน (ก.พ.2562)
 
•   ผู้จัดการส่วนตรวจสอบ E-service เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
•   วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลงานที่ผ่านมา
•   เจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี
•   สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
•   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดหวัดชัยภูมิ
•   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา
•   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
•   ฯลฯ
 

127
ประวัติวิทยากร อ.รัชเขต วีสเพ็ญ
> คลิกดาวน์โหลดที่นี่...

ประวัติวิทยากร
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
 
การศึกษา
•   ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี
•   ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
•   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
•   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
•   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยเซาส์อิสเทิร์น กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
การทำงานที่ผ่านมา
•   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
•   ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
•   อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•   อาจารย์พิเศษประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
•   นักพูดประจำรายการทอล์คโซนซีเนรามา ช่อง 5
•   พิธีกรรายการ “เดลินิวส์คลายทุกข์ เดลินิวส์ทีวี"
•   นักพูดประจำรายการ "สภาโจ๊ก"
 
 ปัจจุบัน
•   ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น
•   วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
•   เจ้าของทอล์คโชว์ "รัชเขต ShowTalk" เพื่อการกุศล
•   เจ้าของแฟนเพจ "รัชเขต Academy"
•   วิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนต่างๆ
 
ผลงาน
•   หนังสือ "พูดอย่างเซียน"
•   หนังสือ "ขายแบบมืออาชีพ"
•   หนังสือ "สู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ"
•   หนังสือ "รักให้เป็น ไม่เห็นยาก"

128
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00 น.
กรุงเทพฯและปริมณฑล

คุณภาพอากาศบริเวณ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ   
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
        กลุ่มเสี่ยง: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/station.php?station=03t
http://air4thai.pcd.go.th

129
หลักสูตร
คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
โดย รศ.สุขุม นวลสกุล

เป้าประสงค์
- ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน
- เสริมสร้างทัศนคติที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดดีในการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ส่งเสริมความสามัคคีและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์

ฯลฯ

------------
FB: https://www.facebook.com/pg/MultiSmartTraining/photos/?tab=album&album_id=10156869467046310

130
อบรมภายใน In House Training / การพูดต่อที่ชุมชน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2018, 10:51:55 AM »
การพูดต่อที่ชุมชน
https://www.facebook.com/publicspeaking.th/

131

#มารยาทไทย: การถวายความเคารพแบบสากล

132


#มารยาทไทย: มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2013

133


#มารยาทไทย: มารยาทในการรับสิ่งของแบบพิธีการ
Credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2013

134


#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่
Credit: nopakun daroj
เผยแพร่เมื่อ 27 มี.ค. 2010

135


#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของ
Credit: comstree
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2010

หน้า: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 166