Multi Smart Training

Hobby | งานอดิเรก => Technology | เทคโนโลยี => ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มีนาคม 21, 2019, 02:02:00 PM

หัวข้อ: [Clip] ระบบฝึกตามความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มีนาคม 21, 2019, 02:02:00 PM
ระบบฝึกตามความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1
https://youtu.be/2PAEAkosKL4
https://youtu.be/VepfJc1BfGg