Multi Smart Community

Hobby | งานอดิเรก => ทำความดีมีความสุข | www.Tum-D.com => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:53:10 PMหัวข้อ: #มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของ
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:53:10 PM
https://youtu.be/uwrDbYAKrUQ

#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของ
Credit: comstree
เผยแพร่เมื่อ 21 ก.ย. 2010


หัวข้อ: #มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:54:29 PM
https://youtu.be/qTMUcoQTqVM

#มารยาทไทย: การรับส่งสิ่งของผู้ใหญ่
Credit: nopakun daroj
เผยแพร่เมื่อ 27 มี.ค. 2010


หัวข้อ: #มารยาทไทย: มารยาทในการรับสิ่งของแบบพิธีการ
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:56:08 PM
https://youtu.be/BSgbOnVUaYo

#มารยาทไทย: มารยาทในการรับสิ่งของแบบพิธีการ
Credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2013


หัวข้อ: #มารยาทไทย: มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:57:41 PM
https://youtu.be/e-EGqWVg7Kc

#มารยาทไทย: มารยาทในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์
credit:
thanachartbank
เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2013


หัวข้อ: #มารยาทไทย: การถวายความเคารพแบบสากล
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ตุลาคม 13, 2018, 03:58:43 PM
https://youtu.be/efx6ZK81E2c
#มารยาทไทย: การถวายความเคารพแบบสากล