Multi Smart Training

หมวดหมู่ทั่วไป => ประวัติวิทยากร | TrainerThai.com | วิทยากร.com => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ พฤศจิกายน 29, 2011, 04:12:38 PM

หัวข้อ: ชื่อเต็มของ ในหลวง ของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ พฤศจิกายน 29, 2011, 04:12:38 PM
ชื่อเต็มของ ในหลวง ของเรา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในหลวงทรงชม "แอ๊ด คาราบาว เก่งมาก ที่นำชื่อเรามาใส่ในเนื้อเพลงได้" (ผู้ปิดทองหลังพระ)

เพลงผู้ปิดทองหลังพระ แอ๊ดคาราบาว (http://www.youtube.com/watch?v=gsKCFpOICqM#)

ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว (http://www.youtube.com/watch?v=p6u9bPXxFtk#ws)

ผู้ปิดทองหลังพระ.mpg (http://www.youtube.com/watch?v=8Suaz90mS0Q#)
หัวข้อ: Re: ชื่อเต็มของ ในหลวง ของเรา
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ พฤศจิกายน 29, 2011, 05:31:58 PM
เนื้อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ - คาราบาว

เมื่อมายุสิบเก้าพรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิลเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ

หกสิบห้าปีทำเพื่อราษ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชอันยืนยาว
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.........................