Multi Smart Training

Hobby | งานอดิเรก => Technology | เทคโนโลยี => โปรแกรมคอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ธันวาคม 22, 2021, 10:55:11 AM

หัวข้อ: การส่งหน้าจอคอมฯ ไปยัง สมาร์ททีวี แบบไร้สาย
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ ธันวาคม 22, 2021, 10:55:11 AM
การส่งหน้าจอคอมฯ ไปยัง สมาร์ททีวี แบบไร้สาย
https://youtu.be/48AsGhAvLZ0
#จอคอมขึ้นจอทีวี
ส่งจอคอมขึ้นทีวีแบบไร้สาย วิธีส่งโน๊ตบุคเข้าทีวีง่ายๆ อธิบายวิธีทำโดยละเอียด 

How to Cast the Windows Desktop to Chromecast
Link: https://www.techsolutions.support.com/how-to/how-to-cast-the-windows-desktop-to-chromecast-12539