Multi Smart Training

News Reporter => Politics News => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กรกฎาคม 24, 2021, 11:00:14 AM

หัวข้อ: แนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กรกฎาคม 24, 2021, 11:00:14 AM
แนวทางการทำ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด 19
กรมการแพทย์
https://youtu.be/o_xpTuMrofQ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.nhso.go.th/home

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
(https://www.nhso.go.th/images/1130.png) (https://www.nhso.go.th/home)
หัวข้อ: วิธีแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีเตียง
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กรกฎาคม 24, 2021, 11:03:02 AM
#กักตัวที่บ้าน #โควิด #workpointTODAY
วิธีแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation เมื่อติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีเตียง
ขั้นตอน Home isolation ทำอย่างไร workpointTODAY สรุปไว้ในคลิปนี้
https://youtu.be/reblw7sFJrk

Home Isolation หรือ การให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน 2 กลุ่มหลักๆ

คือ ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรอเตียง และ อาการน้อย หรือเรียกว่าเป็น ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว  และผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 วัน ต้องกลับมากักตัวที่บ้านต่อ
หัวข้อ: ไขทางรอดผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย Home Isolation
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กรกฎาคม 24, 2021, 11:06:01 AM
#HomeIsolation #COVID19 #หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ไขทางรอดผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย Home Isolation
20 ก.ค. 64 | Mahidol Channel
https://youtu.be/r9M1h-Ku7mI