Multi Smart Training

Hobby | งานอดิเรก => Technology | เทคโนโลยี => โปรแกรมคอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มีนาคม 05, 2021, 07:31:07 PM

หัวข้อ: EP30: สร้างระบบ E-document สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กรด้วย Google
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มีนาคม 05, 2021, 07:31:07 PM
EP30: สร้างระบบ E-document สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในองค์กรด้วย Google Data Studio #edoc
https://youtu.be/a9C1m2L3GHo

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช , Google Certified Educator, Thailand , วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT around U
14 Feb 2021