Multi Smart Training

News Reporter => Business News => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2018, 03:00:49 PM

หัวข้อ: ต๊อกแต๊ก - นายพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2018, 03:00:49 PM
ทำวันนี้ให้ดีทีสุด
เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีพรุ่งนี้หรือไม่

นายพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี หรือ ต๊อกแต๊ก

https://www.facebook.com/100001643628562/videos/1711306068934164/ (https://www.facebook.com/100001643628562/videos/1711306068934164/)