Multi Smart Training

หมวดหมู่ทั่วไป => ประวัติวิทยากร | TrainerThai.com | วิทยากร.com => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2020, 10:12:36 PM

หัวข้อ: ครูหม่อม ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร: เลี้ยงลูกถึงใจ ด้วยวินัยเชิงบวก
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2020, 10:12:36 PM
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ปนัดดา ธนเศรษฐกร: เลี้ยงลูกถึงใจ ด้วยวินัยเชิงบวก
https://thepotential.org/2018/09/17/positive-discipline/

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร หรือ “ครูหม่อม”
เป็นนักวิจัยและนักการศึกษาที่ชื่นชอบการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย อาทิเช่น การพัฒนาสมองของเด็ก จิตวิทยาเด็ก รวมถึงประสาทวิทยาของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดอีกด้วย ปัจจุบันครูหม่อมเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครูหม่อมเผยแพร่บทความที่มีประโยชน์ รวมถึงผลงานวิจัยของเธอและกลุ่มนักศึกษาของเธอไว้มากมายที่ 101educare.com เช่นกัน ครูหม่อมยังร่วมงานการวิจัยหลายชิ้นกับครูใหม่ผ่านทาง “สถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก วันโอวัน เอ๊ดดูแคร์ เซ็นเตอร์ (101 Educare Center)”, โรงเรียนอนุบาล, หน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรเพื่อการกุศลอีกมากมาย งานวิจัยของครูหม่อมจะอยู่ในกรอบของการใช้หลักการวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมองของเด็ก สอนทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้กับเด็กๆ และการกระตุ้นการทำงานของสมองส่วน Executive Functions ท่านสามารถติดต่อกับครูหม่อม ใน Facebook @101PositiveDiscipline

https://youtu.be/ccSnoZ0FkyY