Multi Smart Training

ราชกิจจาฯ ประกาศวิธีซื้อ-ขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

ราชกิจจาฯ ประกาศวิธีซื้อ-ขายสลากดิจิทัลผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง “วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)”

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน ...

Read More

Read More

อ.ปนิธิ ศิริเขต - บริษัท-HR จะรับมืออย่างไร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท-HR จะรับมืออย่างไร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [EP8]
โดย อ.ปนิธิ ศิริเขต



ทราบกันหรือยัง? ว่าหากนายจ้างหรือผู้ประกอบการ...

ต้องการจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนน้า

มาศึกษากันก่อนใคร กับ EP8 บริษัท-HR จะรับมืออย่างไร

กฎหมา ...

Read More

Read More

ประวัติวิทยากร อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย
- กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด
- ที่ปรึกษาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- ที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมเว็บมาสเตอร์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพของผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์
- ผู้บรรยายหลักสูตรอบรมพนักงานเจ้าหน้ ...

Read More

Read More

PDPA. - ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF









...

Read More

Read More

ครูอภิวัฒน์ "สอนสร้างสื่อ" - การทำ karaoke ด้วย PowerPoint

ครูอภิวัฒน์ "สอนสร้างสื่อ"
การทำ karaoke ด้วย PowerPoint

Credit: https://www.youtube.com/c/ApiwatWongkanha

...

Read More

Read More

นำร่อง

[0] Forum

Go to full version