Multi Smart Training

News Reporter => Business News => Stocks & Cryptocurrency => ข้อความที่เริ่มโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มิถุนายน 22, 2022, 10:34:00 AM

หัวข้อ: หุ้น DCC : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เริ่มหัวข้อโดย: กองบรรณาธิการ ที่ มิถุนายน 22, 2022, 10:34:00 AM
หุ้น DCC
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
Link: https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/DCC/price
Website: https://www.dynastyceramic.com

ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) มาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว กาวซิเมนต์ และบัวกาบกล้วย รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศด้วย

Oppday Q1/2022 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) DCC
https://youtu.be/eXTApwLqObI