Forum > โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วิธีส่งคำร้องเรียนไปยังเฟสบุคเมื่อเฟสบุคเพจถูก Hack | โดย อ.เก่ง

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
วิธีส่งคำร้องเรียนไปยังเฟสบุคเมื่อเฟสบุคเพจถูก Hack
โดย อ.เก่งแบบฟอร์มรายงานปัญหาเครื่องหมายการค้า
https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version