Forum > Politics News

แจ้งผู้ประกันตน ม.33, 39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ถึง 31 มี.ค. 66

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
แจ้งผู้ประกันตน ม.33, 39 ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ถึง 31 มี.ค. 66

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผูัประกันตน ให้ผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับที่พักอาศัยในปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2566 ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งยื่นด้วยตนเองหรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ รวม 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

2. ทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th

3. ทำรายการผ่าน Application SSO Connect

4. ทำรายการผ่าน Line official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ผู้ประกันตนที่แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารต่อสำนักงานประกันสังคมอีก

ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนนั้น ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานหรือพักอาศัยในปัจจุบัน หรือจังหวัดรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ส่วนการแจ้งผลผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานกับนายจ้าง จะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะแจ้งเป็นหนังสือ หรือ SMS

นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมจากนายจ้าง หรือดูข้อมูลจากเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามผ่าน สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version