Forum > ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์

สอนพันมอเตอร์ 3 เฟส พันมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์ ละเอียดทุกขั้นตอน

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
สอนพันมอเตอร์ 3 เฟส พันมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์ ละเอียดทุกขั้นตอน

Ep1 มอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์ รื้อเก็บข้อมูลเดิม พร้อมรอพันธ์มอเตอร์
 

Ep2 วิธีทำความสะอาด slot แม่เหล็ก มอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์


Ep3 พับแบบนี้ได้เลยจ้า วิธีพับกระดาษไมล่า ลงสล็อตแม่เหล็กมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์


Ep4 เริ่มต้นพันทองแดงมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์


Ep5 สอนวิธีลงขดลวดทองแดงมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์ บอกหมดละเอียดทุกขั้นตอน


Ep6 สอนพันมอเตอร์ 3 เฟส พันมอเตอร์เครื่องปั่นไฟ 15 กิโลวัตต์ ละเอียดทุกขั้นตอน รับชมตาม EP เลยนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version