Forum > Technology | เทคโนโลยี

วิธีเปลี่ยนบัญชีGoogle Adsense ที่เชื่อมต่อกับยูทูป

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
วิธีเปลี่ยนบัญชี Google Adsense ที่เชื่อมต่อกับยูทูป


บัญชี Google Adsense คือบัญชีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสิ่งอื่นๆของช่อง YouTube คลิปวีดีโอนี้โซร์จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนการบัญชี Google Adsense ที่เชื่อมกับช่อง YouTube โดยการสมัครบัญชี Google Adsense เราจะ
สมัครได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้นค่ะ

Credit: Riso

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version