Forum > ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์

เทคนิคการเช็คองศาฟิล์ม​โพลาไรซ์ จอคอม จอทีวี

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
เทียบฟิล์มหน้าจอว่ากี่องศา

เพชร หัวเด่น99


ขั้นตอนการเปลี่ยนฟิล์ม LCD โดย อาจารย์ นิกูล ข่ายป้องค่าย และ ทีมงานศูนย์สร้างอาชีพ ส.ท.ว.ก.

กองบรรณาธิการ:

ร้านครัวคุณเจมส์
เทคนิคการเช็คองศาฟิล์ม​โพลาไรซ์

F3Tfunfamily
15 ก.ค. 2021

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version