Forum > ธรรมะออนไลน์ | Thamma Today

ไสว่าบ่ถิ่มวัด (ธรรมะมีทำนอง - พันตรี สุธี สุขสากล)

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
ไสว่าบ่ถิ่มวัด (ธรรมะมีทำนอง-พันตรี สุธี สุขสากล)


ห่างจากวัดมาโดนแล้ว บ่มีวี่แววสิกลับไป
ตั้งแต่โยมลาสิกขาไป แล้วจั่งใด๋คือมาเป็นลายต่าง
วัดสิร้างหรือวัดสิรุ่ง โยมสิคอยพยุงว่าซั่นวา
มีข่าวด้านลบเกี่ยวกับวัดมา บัดสิวา โยมเฮ็ดใจบ่ได้
*ไสว่าบ่ถิ่มวัด ไสว่าสิจัดผ้าป่ามาให้
ไสว่าสิบ่เปลี่ยนไป ไสว่าสิฝากใจไว้กับวัด
ไสว่าสิบ่ถิ่มวัด ไสว่าสิจัดกฐินมาให้
ไสว่าสิเฮ็ดบุญบ้านใหม่ ไสว่าสิบ่ลืมวัด...เฮา
วัดอาจพังลงหย่าวหย่าว ย้อนบ่าวสาวศรัทธามารวนเร
บ่คึดบ่ฝันว่าวัดสิฮ่างสิเพ เมืองพุทธเด คำนี้ให้มีหวัง
ฝากชาวพุทธเห็นใจพระบ้าง อย่าปล่อยวางว่าไม่ใช่หน้าที่
เข้าวัดเด้อ หากได้ฟังเพลงนี้ ยังมีพระธรรมคุ้มใจ
(ซ้ำ *)
ภาวนา คุ้มค่าอย่าปล่อย ใจเศร้าสร้อย ให้หวนคืนมา.....ฮา...ฮา...ฮ้า
(ซ้ำ *)
ไสว่าบ่ถิ่มวัด.....วา........โฮ้.....โฮ.........โฮะ....โอ...โอ้....โอ ๆ ๆ ...
ไสว่า.......สิบ่ถิ่ม.........วัด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version