Forum > ธรรมะออนไลน์ | Thamma Today

นางสงกรานต์ปี 57 ชื่อ "โคราคะเทวี" มือถือมีดยืนบนหลังเสือ

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
ประกาศสงกรานต์จุลศักราช 1376
พุทธศักราช 2557

ปีมะเมีย ฉศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันจันทร์ที่ 14 เมษายน เวลา 8 นาฬิกา 11 นาที 24 วินาที

จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย
นางสงกรานต์นามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน
หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืน มาเหนือหลังพยัคฆ์(เสือ) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า
ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะเมีย นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งามแล
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันพุธที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 9 นาที 0 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะเมีย

กองบรรณาธิการ:
นางสงกรานต์ปี 57
ชื่อ "โคราคะเทวี" มือถือมีดยืนบนหลังเสือ
ทำนาย คนจะตกทุกข์ได้ยาก
ข้าวปลาอาหารแพง
ข้าราชการจะแพ้เสนาบดี....

// โพสต์ทูเดย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version