Forum > Free Link Exchange

เลขศาสตร์ เป็นพยากรณ์ศาสตร์ว่าด้วยตัวเลข

(1/1)

กองบรรณาธิการ:
เลขศาสตร์ เป็นพยากรณ์ศาสตร์ว่าด้วยตัวเลข พยากรณ์เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่นๆ ที่ยึดถือ โดยวิเคราะห์ตามหลักโหราเลขศาสตร์ รวมค่าตัวเลข หรือแทนตัวอักษรด้วยตัวเลข แล้วรวมผล ซึ่งจะได้ตัวเลขผลรวมมีค่าระหว่าง ๑ - ๑๐๐ ตัวเลขผลรวมแต่ละตัวจะมีดาวประจำและมีกำลังของดาวแฝงอยู่ อาจดีหรือร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ครอบครอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับเลขทะเบียนรถ ทำนายได้สองแบบ คือเฉพาะเลขทะเบียนอย่างเดียว และ ตัวอักษรและตัวเลข การทำนายแบบที่สอง จะวิเคราะห์ตามหลักทักษาปกรณ์ให้ด้วย ในลักษณะอักษรถูกโฉลกทักษากับผู้ครอบครอง ผู้ใช้ ผู้ขับประจำหรือไม่

------
Ref: http://www.myhora.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version